Prosjektledelse krever kontroll til enhver tid og det er enkelt å gå seg vill i de mange tidstyvene som oppstår underveis. Mens du skal sette opp en realistisk tidsplan og fordele oppgaver til teamet ditt, skal du også involvere andre og tredje parter i viktige beslutninger og holde struktur på nødvendig dokumentasjon. I ProsessPilotene har vi lang erfaring med prosjektstyring og kan bistå deg med en løsning som ivaretar dine krav til sporing, dokumentasjon, kommunikasjon og metodikk.

Prosjektets livssyklus

Salg av prosjektbaserte tjenester krever ikke bare kontroll under prosjektet, men også god kontroll over estimater før en avtale inngås. Utfordringer knyttet til hvem av dine ansatte som har ledig kapasitet når nye prosjekter skal starte, eller hvem som allerede jobber mer enn forventet er velkjente. Excel filer skapt og delt hyppig. Er dere modne for å rive ned barrierene og ta i bruk et verktøy som deler informasjon på tvers av avdelingene?

Med kompetanse fra både små prosjektbaserte organisasjoner og store industriselskap har vi løsningen som knytter data sammen slik at alle har relevant informasjon i nåtid. Dette åpner opp for en samhandling som tidligere krevde utvikling av så stor kompleksitet at så snart det var ferdig var det utdatert. Med vår løsning kan du knytte salgsprosessen direkte mot prosjektplanlegging for å sikre riktige estimater basert på forventet levering og trender i markedet. Etter at salget er avsluttet kan dine prosjektdeltagere føre timer direkte mot prosjekt og enkelt legge inn utlegg og annen relevant dokumentasjon. Vår erfaring er at dette frigir administrativ tid for prosjektleder og sikrer god kontroll over planlagt og gjennomført arbeidsbelastning, som også kan visualiseres med trafikklysindikator på fremdrift.

Prosjektdeltagere

Den viktigste ressursen i ethvert prosjekt er prosjektdeltagerne, og i en stor organisasjon er det ofte vanlig at en deltager kan ha flere roller. Styrken til samhandling med de øvrige avdelingene kommer tydelig til synet ved at det er en ressurspool som forvaltes av kundeservice, feltservice og prosjekt. Slik kan du enkelt registrere kompetanse hos dine ansatte og samtidig sikre at de ikke blir dobbelbooket til flere parallelle oppgaver.

Dokumentasjon og kommunikasjon er prosjektets nav

Dokumentarkivet tilknyttet et prosjekt vokser seg fort ut av proporsjoner, og spesielt krevende blir det hvis det benyttes lokale lagre eller det ikke finnes en tydelig rutine for oppdatering og deling innad i prosjektet. Legg så til nye avtaler som skal utarbeides, følges opp og signeres av både to og tre parter og veien utenfor stupet blir plutselig kort. Våre løsninger for endringskontroll gjør at alle parter som deltar i et prosjekt mye raskere får avklart endringene som faktisk skjer i alle prosjekter. Endringene i prosjektet dokumenteres og signeres elektronisk via mobilen.

Med store krav til nøyaktig dokumentasjon og overholdelse av frister og avtaler stilles det høye forventninger til god forvaltning i et moderne prosjektstyringsverktøy. Vår løsning baserer seg på gjenbruk av tilgjengelig teknologi hvor det beste hentes ut og sys sammen for å kunne tilby en mest mulig robust løsning tilpasset dine behov. Slik kan vi ivareta strenge sikkerhetskrav samtidig som at alle parter har tilgang på riktig informasjon i sanntid.

Med et prosjektstyringsverktøy tilpasset dine behov ligger forholdene til rette for å imøtekomme prosjektdeltagernes og andre involverte parters krav til dokumentasjon, kommunikasjon og fremdriftsplaner. Slik kan din prosjektleder og prosjekteier bruke frigitt tid på det som skaper merverdi. Anvendelse av teknologi handler ikke om å redusere sysselsetting, men heller om å tilrettelegge for innovasjon og verdisamskaping.

Vi har løsningene for deg, er du klar til å ta det neste steget?

Relaterte produkter til denne artikkelen