Microsoft Dynamics 365 for Prosjektstyring gir systemstøtte til planlegging, gjennomføring og avslutning av dine prosjekter.

Prosjektledelse krever tilstedeværelse og kontroll i alle ledd av de nåværende og fremtidige prosjektfasene. Det kan være utfordrende å sikre at alle involverte i prosjektet har tilgang på riktig informasjon underveis, samt sikre en god fremdrift som overholde den interne og eksterne ressursbruken. Vi er ikke bare kjent med den kompleksiteten som foreligger i prosjektledelse, men vi har også en løsning for deg.

Hva får du med Microsoft Dynamics 365 for Prosjektstyring? 

Ressursoversikt 

Bruk smart planlegging for å forutse behov eller tildele oppgaver til personell med riktig kompetanse. 

Rapporter 

Hold oversikt over dine KPI-er med innebygde instrumentbord og generer rapporter i nåtid som gir deg kontroll over ditt prosjektregnskap. 

Samarbeid

Involver teamet enkelt gjennom hele prosjektets livsfase. Del viktig innhold, opprett dialoger og gi prosjektdeltagerne et brukervennlig verktøy for tids-og utgiftssporing. 

Les relaterte artikler til prosjektstyring