Bli en prosesspilot

Hos oss kan du forvente å få jobbe med bransjens beste hoder. Vi bygger hverandre opp, har ambisiøse kunder og du får muligheten til å påvirke din egen arbeidsplass.

Bransjens beste hoder

Like barn leker best og ulikheter gir styrke! Hvordan kan vi kombinere det beste fra to verdener?

For at vi skal være aktuelle for bedrifter på tvers av bransje er tverrfaglighet viktig. Hos oss finner du derfor mennesker med svært ulik bakgrunn, hvor fellesnevneren er en lidenskap og et engasjement for skjæringspunktet mellom teknologi og mennesker.

Vi er like i våre målsetninger og vi har en felles drøm, men vi er ulike i vår kompetanse og erfaring. Slik har vi samlet bransjens beste hoder på ett sted.

Slik bygger vi hverandre opp

Vi vet at vi er sterkere sammen enn alene, og nettopp derfor kan du være sikker på at hos oss er det alltid både en, to og tre andre kolleger som står klare til å hjelpe deg hvis du står fast.

Vår kultur er bygget på samarbeid og verdiskapning, men også trygghet til å utfordre. Din seier er også vår seier, og slik bygger vi hverandre opp til å alltid bli den beste versjonen av oss selv.

 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • Faglig utvikling og sosiale aktiviteter
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • Årsfest 2021
 • Tur til Barcelona 2022
 • Funk-samling 2022
 • Rekebåttur 2021
 • DevCon 2022

Påvirk din egen arbeidsplass

Ingen mening er for liten eller stor! ProsessPilotene er summen av alle våre ansatte med deres erfaringer, kunnskap og engasjement. Det er også derfor helt naturlig at du som ansatt i ProsessPilotene skal være med på å påvirke din egen arbeidsplass.