Kan vi hjelpe deg?

Trenger du råd eller bistand med informasjonssikkerheten i din organisasjon? Informasjonssikkerhet innført på rett måte vil kunne være et konkurransefortrinn! Vi i ProsessPilotene har kompetansen du trenger for å kunne få din organisasjon i samsvar med kravene i ISO/IEC 27001 og NIS2-direktivet. 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

Informasjonssikkerhet i ProsessPilotene

Informasjonssikkerhet er viktig for oss i ProsessPilotene fordi vi ser at risikobildet i dag er komplekst og kostnaden ved å ikke ta dette alvorlig kan bli stor. Vi ønsker å bidra til at våre kunder skal ha sikre og stabile miljøer og tjenester.

Vi jobber med informasjonssikkerhet etter beste praksis som definert i ISO/IEC 27001-standarden. Dette betyr i at vi har et styringssystem som tar for seg hele spekteret av oppgaver, dokumenter og prosedyrer for å ivareta og kontinuerlig forbedre informasjonssikkerheten i alle ledd av våre leveranser.

For å bevise at vi faktisk etterlever ISO/IEC 27001 har vi valgt å bli sertifisert. Å være sertifisert innebærer at en uavhengig, ekstern 3. part gjennomfører regelmessige revisjoner av styringssystemet vårt og bekrefter at vi etterlever kravene som stilles i standarden. 

Nedenfor kan du laste ned sertifikatsdokumentasjonen vår for ISO/IEC 27001.