Personvernopplysninger og brukerrettigheter

Denne personvernserklæringen forteller om hvordan ProsessPilotene samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Behandlingsansvar

ProsessPilotene as (org nr  897 658 372) er behandlingsansvarlige for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på: [email protected].

Rettigheter

ProsessPilotene as (org nr 897 658 372) har alle rettigheter til dette nettstedet og innholdet som publiseres her. Innhold, utforming og data på nettstedet er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Rettigheter til alle produkt- og selskapsnavn, logoer og merkenavn på nettstedet eies av de respektive virksomheter. Innholdet skal ikke endres, reproduseres, offentliggjøres, distribueres eller for øvrig anvendes for offentlige eller kommersielle forhold uten tillatelse.

Når samler ProsessPilotene inn personopplysninger?

I hovedsak behandler vi opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Du har sendt inn en henvendelse via skjema på nettsiden
 • Du har sendt oss en henvendelse via mail
 • Du har søkt på jobb hos oss
 • Du har meldt deg på et av våre arrangementer
 • Du har meldt deg på et av våre nyhetsbrev
 • Du abonnerer på vår YouTube kanal
 • Du innehar en nøkkelrolle hos en bedrift som har et kunde- eller partnerforhold til ProsessPilotene

Hva slags informasjon samler vi inn?

Når du sender inn en henvendelse via et skjema kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjon kan vi be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Arbeidsgiver
 • Stilling

Nettbasert behandling av personopplysninger

ProsessPilotene bruker følgende tjenester til behandling av personopplysninger:

 1. Vi bruker Microsoft Dynamics 365 som vår primære database for lagring av firma og personopplysninger. (CRM-system)
 2. Vi bruker Google Analytics og Dynamics 365 Customer Insights Journey for måling av nettsted besøk.
 3. Vi bruker Linkedin Insights og Google Ads for våre annonser.
 4. Vi bruker Dynamics 365 Customer Insights for våre arrangementer og nyhetsbrev.

Våre nettsider bruke Cloudflare Zaraz for administrasjon av samtykke.

Dynamics 365 er nødvendig for at nettsidene og påmelding til arrangementer skal virke.

Slik behandler vi dine persondata

Kontaktskjema

Opplysninger angitt og sendt inn av deg via vårt skjema på nettsiden lagres i vår database og deles ikke med andre. Opplysningenes lagringsvarighet avhenger av om du er i et aktivt kundeforhold med ProsessPilotene eller om du henvender deg til oss som privatperson. I siste tilfellet vil dine personopplysninger anonymiseres eller slettes når det ikke lenger foreligger et behandlingsgrunnlag for å besvare henvendelsen eller yte tjenesten.

Saksbehandling og arkiv

ProsessPilotene behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre leveranser. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og annen relevant informasjon som fremgår av dialogen mellom ProsessPilotene og deg. Dette registreres relatert til saken i vårt arkiv- og saksbehandlingssystem.
Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven.

E-post og telefonsamtaler

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i vårt CRM system.

Det sendes ikke sensitive personopplysninger med e-post. Mottatte e-post som inneholder sensitive opplysninger skal ikke distribueres videre, og tas ut av e-postsystemet.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Påmelding til arrangementer

Ved påmelding til et arrangement arrangert av ProsessPilotene vil vi registrere navn, kontaktinformasjon og enkelte ganger arbeidsgiver. Formålet med opplysningene er å administrere arrangementet med deltagerliste og nødvendig informasjon i forkant, underveis og i etterkant av arrangementet. Behandlingsgrunnlaget

Jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos ProsessPilotene, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å behandle din søknad. En ansettelsesprosess innebærer vanligvis behandling av følgende opplysninger:

 • CV
 • Søknadsbrev
 • Notater fra et eventuelt intervju eller samtaler
 • Notater eller skriv fra oppgitte referanser
 • Vitnemål
 • Attester
 • Øvrige dokumenter du gir ProsessPilotene tilgang til

Søknader og tilhørende dokumenter oppbevares underveis i ansettelsesprosessen og slettes normalt innen ett år.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til [email protected]. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen en måned.

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. ProsessPilotene har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av ProsessPilotenes systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger blir rettet, slettet eller supplert.