Historie

I kjent stil starter alle eventyr med «det var en gang», og det samme gjelder for oss. At ProsessPilotene så dagens lys i november 2011 var ingen selvfølge, men et resultat av to personer som gjennom flere års samarbeid fant en felles visjon. De savnet et norsk kompetansesenter som balanserte den teknologiske forståelsen med forretningsforståelse – sagt på en annen måte: folk med kompetanse til å anvende teknologi på en verdiskapende måte. Dermed var ideen om ProsessPilotene født og Morten Skau og Frode Stenstrøm ble eiere av det som i løpet av de første fem driftsårene ble Norges største selskap med rendyrkede CRM konsulenter.

Visjon

Vår visjon er å skape verdi ved å ha Norges beste kompetansemiljø i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, avgrenset til markedsføring, salg, service og prosjektprosesser. Dette betyr at vi skal utfordre oss selv og våre kunder i vedtatte sannheter, vi skal fortsette å utvikle oss og vi skal leve etter troen om at morgendagens kunder stiller større krav til kundeopplevelser, selvbetjening og automatiserte prosesser.

Eierskap

ProsessPilotene er eid av de ansatte og det er et kriterium at du som eier også er ansatt i selskapet. Slik sikrer vi investeringer og en drift som er til det beste for vår viktigste ressurs – menneskene. Vår vekst og drift vil alltid gå hånd i hånd med vår grunnleggende visjon om å skape et sterkt norsk kompetansesenter i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning.

Verdier

Våre verdier er kunnskap, samarbeid og verdiskapning.

Dette leves ut i hver leveranse og samhandling med partnere, ansatte og kunder. Gjennom kunnskap og samarbeid skal vi skape verdi sammen med andre. For våre partnere handler dette om at alle partene bidrar med unik kunnskap og ressurser inn i samarbeidet hvor målsetningen er samskaping av verdi. For våre ansatte betyr disse verdiene at vi alltid skal legge til rette for ny kunnskap, både gjennom tid og rom, slik at våre ansatte sammen med sine kolleger, venner eller kunder samarbeider om nyskaping og verdi. Vi mener at ærlig og åpen kommunikasjon danner grunnlaget for godt samarbeid.

Bærekraft

Som et teknologiselskap er det enkelt å skrive at vi tar bærekraft på alvor, men det krever mer å etterleve. Vi lever etter prinsippet om at mange små endringer har stor positiv påvirkning. Vi ønsker derfor å bidra til at alle våre ansatte og kunder blir mer bevisst på hvordan de daglige valgene vi tar påvirker vårt fotavtrykk på planeten. Vi har derfor bevisst valgt å plassere kontorene våre i umiddelbar nærhet til jernbane, og vi fremsnakker Microsoft Teams til fordel for lange reiser for korte møter. Vi har også en norm om å aldri kjøpe nytt hvis det ikke er absolutt nødvendig, og det vi har erstattet skal kun kastes hvis det er ødelagt. Hvis det fortsatt kan brukes doneres det bort til frivilligheten ved våre representative kontor.

Likeverd

At alle har like rettigheter og får de samme muligheter blir i dag ansett som en selvfølge. Vi vet at det dessverre ikke er slik overalt , men vi vet også at vi som arbeidsgiver og leverandør blir bedre om vi kan representere hele samfunnet og vi setter derfor likeverd, mangfold og inkludering høyt. Hos oss kan du være trygg på at du og dine meninger er velkomne uavhengige av din etnisitet, din tro, din alder eller din kjønnsidentitet.

Samarbeid

Vi har tro på at samarbeid gir de beste resultater og dette gjelder like naturlig i kunderelasjoner som med andre leverandører i markedet. Vi søker derfor å bygge autonome prosjektteam, som samler ressurser fra kundene, 3 part og ProsessPilotene.