Samarbeid er en av ProsessPilotenes verdier. Vi tror at samarbeid internt og eksternt danner grunnlag for verdiskapning. ProsessPilotene har gjennom mange år utviklet nære og gode partnerskap med en rekke andre leverandører, der vi står skulder til skulder sammen om å skape gode resultater for våre felles kunder.

Hva betyr et partnerskap for oss?

Et partnerskap for ProsessPilotene betyr verdiskapning og kunnskapsdeling. Det vil si at alle involverte selskap har utbytte at et partnerskap. Partnerskap som er ensidig fordelaktig for ett selskap vil aldri kunne tåle tidens tann. Derfor er ProsessPilotene stolte over de partnerskap vi har.

Vårt mål er å utvikle et fåtall nære og gode partnerskap, der våre ansatte blir godt kjent og våre partneres ansatte. For å bli en partner av ProsessPilotene må det derfor eksistere felles verdier og målsetninger, samt interesse for å dele kunnskap.

Hvem er våre partnere?

ProsessPilotenes primære partner er Microsoft. ProsessPilotene var den første Microsoft partneren med hovedsatsing på Microsoft Dynamics CRM, Professional Online som det het den gangen. Vi ble kalt en «born in the cloud» leverandør som turte satse på bruk av skyen som en plattform for alt det vi leverte. Vi var blant de første som tok fullt i bruk Azure i kundeleveranser, og vi fortsetter å ligge i forkant av bruk av ny teknologi fra Microsoft i våre leveranser.

ProsessPilotene har samarbeidspartnere innen ERP og e-Handel. Vi har gjennom årene samarbeidet med de fleste ERP leverandører, men de vi jobber mest med er Inspirit365, Auzilium, Axdata, Oseberg. Disse samarbeidene er svært nyttig, fordi vi da evner å se kundens behov i en helhet, og kan med det bidra til digitaliseringen av alle typer arbeidsprosesser.

Innenfor e-handel har vi samarbeidet mye med Columbus og Dynamic Web. ProsessPilotene satser på samhandling i mange portalprosjekter der elektronisk handel står sentralt. Og et partnerskap bidrar med teknologi som senker risikoen får våre kunder.

Innenfor område identitet og signatur, har vi gjennom flere år samarbeidet med to leverandører. DocuSign bruker vi for kunder som har internasjonal virksomhet, og har store krav til integrasjon med Microsoft Office produktene. Signicats tjenester og produkter bruker vi der det er krav autentisering i kundeportaler, introduksjonsprogram, og dokumentsignatur.

Selv i det digitale samfunnet, er vi fortsatt ikke helt fri for dokumenter. ProsessPilotene har gjennom mange år vært partner av XpertDoc, nå ExperLogix og MSCRM-Addons som tilbyr gode verktøy for dokumentproduksjon.

Hvorfor bli en partner?

Vi er alltid på jakt etter flere partnere som kan være med på samarbeid, kunnskapsdeling og verdiskapning for våre kunder. Som partner av oss, vil du få tilgang til Norges desidert største kompetansemiljø på Dynamics365 og PowerPlatform. Sammen kan vi skape gode integrasjoner og applikasjoner integrert med dine produkter. Se Signicatsamarbeidet som et eksempel på dette.

Les mer om våre partnere

Vi er best på det vi driver med fordi vi ikke forsøker være best på det du driver med. Derfor ønsker vi dialog med deg.

Kontakt oss om partnerskap