Teknologi

Hvordan kan DocuSign forenkle hverdagene til deg og dine kunder?

Hvor lang tid bruker du på veldig enkle administrative rutiner som innhenting av signatur på en kontrakt? Har du oversikt over dine avtaleforpliktelser? Vet du når du må fornye dine kundeavtaler? ProsessPilotene har sammen med DocuSign skapt løsninger som gir deg oversikt og kontroll både på alle typer kontrakter.

Hva er DocuSign?

DocuSign er en markedsleder innen elektronisk signatur og forvaltning av kontrakter. ProsessPilotene er DocuSigns foretrukne norske forhandler. Sammen har vi skapt effektive digitale arbeidsprosesser siden 2013.

DocuSign har to primære tjenester:

Elektronisk signatur erstatter den fysiske signeringen på papir, med effektive digitale verktøy. Signaturene er juridisk bindende for alle formål. DocuSign har meget god informasjon om dette på sine nettsider.

Følgende video demonstrerer elektronisk signatur i bruk:

Contract Lifecyle management er et verktøy for utarbeidelse av kontakter fra ide to slutt der alle parter kan samarbeide om utforming av kontrakt.

Sammen med Microsoft Dynamics 365 vil en slik løsning gi deg komplett kontroll på kontrakter.

Hvorfor bruke DocuSign?

Det finnes mange grunner til å bruke DocuSign, men den største er mer effektive arbeidsprosesser. Våre tall viser at våre kunder på DocuSign får signert om lag 95% av alle utsendte dokumenter innen en time etter utsending. Dette skaper store verdier, og forenkler hverdagen for de involverte parter.

Hva er vanligste bruksområder for DocuSign?

Våre kunder bruker DocuSign på mange forskjellige måter. ProsessPilotene ser et klart mønster i bruken, som vi ønsker å dele med deg for inspirasjon:

  • Salgsavdelingen bruker DocuSign til inngåelse av kundeavtaler og endringsordre.
  • Innkjøpsavdelinger bruker DocuSign til å utstede rekvisisjoner (Purchase Orders).
  • HR avdelingen bruker DocuSign til ansettelsesavtaler, endringer av disse, permitteringsvarsler, samt reiseregninger.
  • Produktutviklingsteam og leveranseteam bruker DocuSign til formell godkjenning i de forskjellige fasene av produktutvikling eller leveranser.
  • Økonomiavdelingene bruker DocuSign til registrering av bankopplysninger og andre viktige kundeopplysninger.

Noen av våre kunder bruker DocuSign kun til interne prosesser, men langt på vei de fleste bruker DocuSign til interne og eksterne prosesser.

Hva koster DocuSign?

DocuSign er priset som funksjon av antall signeringer pr år. Pris pr. transaksjon går ned i takt med økt volum. Ved å bruke ProsessPilotene som forhandler av DocuSign, får du best mulig pris og en prismodell du kan vokse med. De rimeligste leveranser ligger på om lag 17.000 kr/år. ProsessPilotene kan som eneste miljø i Norge, integrere DocuSign med Microsoft Dynamics 365 og kombinere styrken av disse to plattformene til beste for deg og dine kunder.

Referanser:

ProsessPilotene har en rekke referanser på DocuSign. To av disse er BW Offshore og Odfjell Drilling.