Er du over snittet interessert i teknologi, men har valgt deg en annen studieretning enn IT og utvikling? Trives du også i samspill med andre mennesker og synes forretningsutvikling er spennende? I så fall har du mye til felles med våre funksjonelle konsulenter.

Kundeorientert tilnærming gjennom prosjektleveranser

Våre leveranser er prosjektorienterte, og våre kunderelasjoner er livslange. Du vil derfor bli godt kjent med kunder og deres forretningsbehov og dere vil jobbe sammen for måloppnåelse gjennom automatisering og utvikling av nye løsninger. Du får muligheten til å være med på å utfordre etablerte sannheter, og slik har ditt arbeid en direkte påvirkning på dine kunders arbeidshverdag.

Internt er du en del av et eller flere prosjektteam hvor du får mulighet til å ta på deg ulike roller og jobbe med blant annet behovskartlegging, rådgivning, konfigurasjon og opplæring i prosjekter.

Norges største fagdag for konsulenter innen Microsoft Dynamics CRM

Vi lærer og feirer sammen

En av våre grunnverdier er kunnskap og i et hurtig skiftende marked er kunnskap og kompetanse en av våre viktigste ressurser. Vi prioriterer derfor læring og kompetansedeling høyt gjennom avsatt tid og oppfordring til deltagelse i en av våre mange faggrupper. Du vil også bli invitert til å delta på våre internseminarer, eller kanskje du ønsker å holde et selv? I tillegg samler vi årlig alle konsulenter til en heldags CRM-dag hvor det blir gitt påfyll av faglige nyheter, konkurranser og andre morsomme aktiviteter.