Klør det i fingrene når du oppdager at kundene ikke stoler på rapportene sine, eller ikke bruker dataen de har til å videreutvikle forretningen? Som analysekonsulent hos oss, hjelper du kundene med å sette dataen de har i system, slik at de kan styre forretningen bedre og dermed øke verdiskapningen.

Kundeorientert tilnærming gjennom prosjektleveranser

Våre leveranser er prosjektorienterte, og våre kunderelasjoner er livslange. Du vil derfor bli godt kjent med kunder og deres forretningsbehov og dere vil jobbe sammen for måloppnåelse gjennom å oversette store og kompliserte datakilder til alt fra enkel styringsinformasjon til AI-baserte automatiseringsgrunnlag. I tett samarbeid med våre kunder, vil du jobbe for å redusere kundefrafall, øke salg, beregne kunde- og produktlønnsomhet, optimalisere prising, identifisere truende eller lovende trender i dataene og mye annet.

Vi lærer og feirer sammen

En av våre grunnverdier er kunnskap og i et hurtig skiftende marked er kunnskap og kompetanse en av våre viktigste ressurser. Vi prioriterer derfor læring og kompetansedeling høyt gjennom avsatt tid og oppfordring til deltagelse i en av våre mange faggrupper. Du vil også bli invitert til å delta på våre internseminarer, eller kanskje du ønsker å holde et selv? Som analysekonsulent hos oss har du mulighet til å påvirke videre retning for den utøvende praksisen av analyseprosjekter i selskapet sammen med dine kolleger.