Ser du alltid etter forbedringer? Trives du med å holde i lange prosesser og bygge gode relasjoner? Hos oss er det du som styrer forventninger, kommunikasjon og kundeverdi.

Som rådgiver i ProsessPilotene har du ansvaret for å skape nye og forvalte eksisterende kunder. Du er en viktig støttespiller for våre kunder, som hjelper dem med å vokse i sin virksomhet og legge strategier for fremtiden. Internt er en rådgiver en sentral del av organisasjonen, som samarbeider tett med både prosjektledere og konsulenter, både i salgsarbeid og gjennom rådgivning i prosjekt.

En del av et større team

Som en del av ProsessPilotenes rådgivere, har du mulighet til å påvirke videre retning for den utøvende praksisen av rådgivning i selskapet. I ukentlige møter med teamet skapes det rom for å dele erfaringer, samt videreutvikle våre salgsprosesser. Du vil også bli invitert til å delta på våre internseminarer, eller kanskje du ønsker å holde et selv?

Å lykkes gjennom felles mål

Som rådgiver har du en nøkkelrolle i kunders og ProsessPilotene sin gjensidige lønnsomhet. Rådgivere er med på å skape entusiasme og engasjement hos kunder og kollegaer, gjennom teammøter, workshops og styringsgruppemøter.

Våre kunderelasjoner er livslange og vi som selskap lykkes gjennom kundenes måloppnåelse og suksess. Den største motivatoren er kundens resultater.

Rådgivere er naturlig nysgjerrige og takler gjerne utfordringer ved å gjøre dem om til muligheter. Da hjelper det godt å ha ett ben i forretning og et annet i det tekniske.

Rådgivere jobber absolutt ikke alene. Hele veien samarbeider vi med andre kollegaer og roller i selskapet. Vi er helt avhengige av hverandre for å lykkes.