Koordinator, historieforteller, samordner, leder eller administrator? Kjært barn har mange navn! Hvis du kjenner deg igjen i at struktur skaper forutsigbarhet, du foretrekker å jobbe mot fastsatte mål og du liker å se andre lykkes – ja, da kan du krysse av for noen av grunnkriteriene for våre prosjektledere.

Måloppnåelse sammen med våre kunder er bygget på fire suksesselementer, hvorav Prosjektledelse er en av disse. Prosjektlederen er også ansvarlig for tilrettelegging og administrasjon av de øvrige tre: 

  • Utvikling og konfigurasjon
  • Opplæring og brukeradopsjon 
  • Rådgivning og analyse

Felles mål skaper eierskap og fundament for tillit

Som prosjektleder i ProsessPilotene innehar du en nøkkelrolle innen ressursforvaltning. Hos oss er vi opptatt av at alle skal vokse og lykkes i sitt arbeid. Som en prosjektorientert leveranseorganisasjon har våre prosjektledere stor påvirkning på mange ansattes hverdag. Du må derfor mestre balansen mellom de myke og harde verdiene, jobbe for stor trygghet og tillitt i teamet, både internt og hos kunden.

Våre kunderelasjoner er livslange og vi som selskap lykkes gjennom kundenes måloppnåelse og suksess. Å jobbe mot felles mål skaper samhørighet og som prosjektleder er du bindeleddet mellom kundens og teamets mål, noe som gir deg både morsomme og utfordrende oppgaver i hverdagen.

En del av et større team

Som en del av ProsessPilotenes Prosjektkontor blir du gitt mulighet til å påvirke videre retning for faget og den utøvende praksisen av prosjektledelse i selskapet. Med ukentlige møter skapes det et rom for å trygt kunne diskutere utfordrende problemstillinger, foreta risikoanalyser sammen eller feire suksesser på vegne av hverandre.

En av våre grunnverdier er kunnskap og i et hurtig skiftende marked er kunnskap og kompetanse en av våre viktigste ressurser. Vi prioriterer derfor dine læring og kompetansedeling høyt gjennom avsatt tid og oppfordring til deltagelse i en av våre mange faggrupper. Du vil også bli invitert til å delta på flere av våre internseminarer, eller kanskje du ønsker å holde et selv? I tillegg samler vi årlig alle prosjektledere til en heldagsfagdag hvor det blir gitt påfyll av faglige nyheter, konkurranser og andre morsomme aktiviteter.