Skjønner du hva vi mener når vi referer til andre språk enn norsk, når skyen er noe annet enn kondens i himmelen og du mener AI og maskinlæring ikke er noe som utelukkende hører hjemme i Science Fiction kategorien? Hvis ja, har du mye til felles med våre utviklere. Her kan du lese litt om hvordan det er å være en del av laget.

Som utvikler i ProsessPilotene har du en sentral plass både hos kundene våre og internt. Våre leveranser er prosjektorienterte, og våre kunderelasjoner er livslange. Med kunder på tvers av bransjer får du raskt opparbeidet deg kunnskap på mange ulike områder i markedet. Slik kan du ta med deg ny kunnskap inn i nye prosjekt og prosjektteam, og vi får spredd kunnskapen til hele selskapet. Hvis det høres skremmende ut, er det ingen grunn til fortvilelse. Din spisskompetanse blir innen teknologiporteføljen til Microsoft og du kan sette søkelys på videreutvikling gjennom prøving og sparring med dine kolleger. For er det en ting som er sikkert, så er det at du er aldri alene! Med rollen som utvikler har du ditt eget kompetansenettverk tilgjengelig hele tiden, både ved ditt foretrukne lokalkontor og på tvers av kontorene nasjonalt.

I prosjekt jobber vi tverrfunksjonelt med stor respekt for hverandres spesialistområde, samtidig som at du får eierskap til egen leveranse ut mot kundene. Du blir derfor et kjent fjes både hos kundene og internt. Sammen deler vi stoltheten over verdiskaping som oppstår i fellesskap med kunder og kolleger.

Det ene utelukker ikke det andre og hos oss sier vi som Ole Brum: Ja takk, begge deler! Årlig arrangeres ProsessPilotenes DevCon hvor alle utviklere samles for påfyll av faglige nyheter, konkurranser og andre morsomme aktiviteter. I tiden imellom oppfordres alle til å delta i en av våre mange faggrupper hvor det blir gitt dedikert tid til å arbeide med kompetanseheving innenfor en nisje. Slik kan du selv bli en ledestjerne innen ditt fagfelt.