Har du krav på deg til å øke omsetningen eller forbedre marginene? Vil du gjøre det enklere for dine kunder å handle hos deg?

Med et stadig mer krevende marked hvor kunder forventer god oppfølgning, strømlinje formede brukeropplevelser og raske beslutninger er kravene til bedrifter høye. Med erfaring fra små salgsorganisasjoner i distrikt Norge til internasjonale selskap med over 100 000 ordrelinjer i måneden har vi kunnskapen til å realisere dine målsetninger og imøtekomme morgendagens kundekrav.

Ulike bedrifter har ulike behov, men kundene ønsker ofte det samme. Det skal være enkelt å handle og tilgangen på informasjon skal være lett tilgjengelig. Gode løsninger for selvbetjening er derfor noe stadig flere benytter seg av og for enkelhetens skyld oppsummerer vi kort gjennom tre kategorier: (1) Før salget inngås, (2) salgsprosessen og (3) etter at salget er gjennomført.

1. Før salget inngås

En kundehenvendelse kan komme fra mange ulike kilder, både gjennom kontakt med en selger eller frembrakt av markedsaktiviteter, uansett hvor kunden kommer inn må du ha et system som ivaretar kunden på en god måte.

On-boarding

Vi legger til rette for mest mulig automatisert kunde-onboarding for å unngå ulik behandling av kunder, men også for å sikre at kunden i løpet av veldig kort tid kan forvalte sin egen kjøpsopplevelse. Hvis behovet er til stede har vi støtte for sjekk av kreditt, politisk eksponert personell samt hvitvaskingsregisteret, samtidig som at samtykke, interesser og roller blir definert. Med en god e-handelsløsning kombinert med et sterkt CRM system i bunn, vil kunden i løpet av få minutter få innvilget kreditt basert på gitte parameter og kan gjennomføre kjøpet i eget tempo.

CRM

Det holder ikke å ha en grafisk fin samhandlingsplattform, hvis det som skjer på bakrommet ikke er gjennomtenkt og godt gjennomført. Vi legger derfor til rette for at du får en god oversikt over ditt produktregister, der alle produktene har en kjent og definert innkjøpspris og produksjonskostnad. Videre synliggjøres produktenes rette sammensetning og det skilles mellom servicevarer og andre produkter, slik kan vi skape en prisstrategi som passer til ditt marked – også med geografiske forskjeller. Vi har erfaring med etablering av prisstrategi som også ivaretar endringer i innkjøpsprisen over tid, slik at bestillinger utført i dag, men leveres i fremtiden fortsatt er sikret gevinst. Dette danner grunnlaget for gode tilbudsløsninger som støtter selgerne i å oppnå de beste marginene i deres marked. Prisene som benyttes i tilbudet kan være basert på avtaler inngått med kunder eller på listepriser. Det lages derfor et kontakt-register som sikrer oversikt over alle dine serviceavtaler eller eksempelvis Statens Standardavtale. Når et tilbud er skapt sendes det for signering via e-handels løsningen, men det er også mulig å benytte CRM direkte kombinert med digital signatur. Når tilbudet er signert av kunden vil selgeren få varsel når det er åpnet og signert, og det blir lagt inn automatisert oppfølgning hvis tilbudet ikke blir behandlet videre av kunden. Slik kan selgerne bruke tiden på relasjonsbygging og ikke administrative oppgaver.

2. Salgsprosessen

Når tilbudet er godkjent, enten ved bruk av e-handelsplattformen, elektronisk signatur eller andre metoder konverteres tilbudet til en ordre. Denne fasen har lett for å bli glemt da kjøpet allerede er gjennomført og selgerne gjerne ønsker å gå videre til neste mulige salg. Det er derimot en viktig fase, som vi vektlegger ved å holde kunden engasjert mens de venter på sine produkter. Oppdateringer om produksjonsfaser eller sending blir derfor delt med kundene via deres foretrukne kanal. I enkelte tilfeller kan det også være relevant at ordren går videre til å bli et serviceoppdrag og da vil nødvendig personell og varer bookes basert på leveransetid og preferanser hos kunden.

3. Etter salget er gjennomført

Leveransene er gjennomført og kunden er tilsynelatende tilfreds, så hva nå? Gjennom en sterk samhandlingsplattform tilgjengeliggjør vi alle relevante dokumenter for kundene via deres profil, slik at de selv får eierskap til sitt kundeforhold. De vanligste behovene er historikk som ordrebekreftelser og kommunikasjon med leverandøren, men det kan også være nyttig å legge til mulighet for enkel gjenbestilling, forslag om relaterte produkter og reklamasjonshåndtering. Hvis du også har en bedriftskunde med kundefordeler, vil det være hensiktsmessig å synliggjøre kundens besparelser. Slik styrker du kunderelasjonen samtidig som at du sparer dine ansatte for tid brukt på henvendelser.

Analyse og innsikt

På bakrommet benyttes ofte salgsstatistikk som en styringsmekanisme på hvordan selskapet leverer. Vårt analyseteam jobber derfor tett med din organisasjon for å kartlegge de viktigste KPI’ene og hvilke parameter som har stor påvirkning på lønnsomhet og drift. En kombinasjon av maskinlæring og faste parameter gir oss muligheten til å både tilgjengeliggjøre gode rapporter for ledelsen, men også til å forutsi trender hos kundene slik at selgerne kan handle aktivt hvis en kunde står i fare for å droppe ut.

Gjennom rett bruk av teknologi har hjulpet våre kunder med å ikke bare imøtekomme deres kunders forventninger, men også overgå dem. Tilrettelegging av gode salgsprosesser frigir tid til bygging av verdifulle kunderelasjoner og slik forsterkes din merkevare. En løsning som presentert ovenfor har dokumentert positiv effekt på driftsresultatene, både med tanke på marginer og omsetning og derfor kan vi si at “din verdiskaping blir vår målsetning”.

Relaterte produkter brukt i denne artikkelen