Med Power Automate kan du skape automatiserte prosesser som forenkler din arbeidshverdag. Det kan være å etablere notifikasjoner, synkronisere data, innsamle data eller sende ut mail – enkelt tilpasset ditt behov og din virksomhet.

I tråd med low-code strategien til Microsoft kan du bygge dine arbeidsflyter og effektivisere de interne prosesser uten bruk av koder, trygt og sikkert med skybasert tjeneste for å forebygge datatap. Start med ferdige maler eller begynn fra blanke ark, uansett hva du velger vil du raskt oppleve gleden ved å automatisere prosesser.

Bygd for å ivareta dine sikkerhetsbehov 

Tjenesten lar seg tilpasse dine retningslinjer slik at du kan lage og dele interaktive data med visshet om at dine sikkerhetsbehov blir ivaretatt. Microsoft Cloud App Security sikrer at sensitive data ikke kommer på avveie ved å blokkere risikabel aktivitet fra brukerne. 

Skybaserte tjenester gir deg friheten til å få innsikt fra der hvor du er