Oppdag de potensialene som ligger i dine data med Power BI. Tjenesten bidrar til økt styrke i beslutningsprosesser gjennom interoperabilitet i dataene og anvendelse av kunstig intelligens.

Etabler kobling mellom datakilde og Power BI som automatiseres slik at det alltid vises i nåtid. Brukervennlig editor lar deg tilpasse din datamodell og med DAX format kan du ta full kontroll over modellen – frihet til å velge – frihet til å lage. Når dataene er på plass kan du dra nytte av kunstig intelligens direkte i Power BI som gir deg dypere innsikt og bidrar til økt forståelse av omfanget av dine fremtidige strategiske valg.

Økt samarbeid og delt innsikt 

Gjennom kommunikasjon og kompetansedeling skapes det en kultur for verdiskaping og innovasjon.Power BI deler sine delingsfunksjoner på nettopp denne tankegangen. Du kan enkelt dele rapporter og innhold med både interne og eksterne interessenter, og du kan tilpasse dine skjermbilder slika t kjernen i budskapet kommer tydelig frem.

Tilpasset dine retningslinjer, er du sikret at deling av interaktive data ivaretar dine sikkerhetsbehov.