ProsessPilotenes oppskrift på å lykkes med komplekse endringsprosesser består av fire hovedområder som er gjensidig avhengige av hverandre. Det er ikke tilfeldig at brukeradopsjon og opplæring er ett av disse.

Vår kompetanse – din gevinst

Gjennom et stort antall CRM- og teknologiimplementeringer, hos både store og små virksomheter, har vi sett et klart fellestrekk hos dem som lykkes i sin digitale transformasjon. Store investeringer i et godt IT-verktøy blir fulgt opp med opplæring og god forankring hos brukerne i organisasjonen.

I ProsessPilotene er våre verdier kunnskap, samarbeid og verdiskaping. Det betyr at vi kun ser på oss selv som gode leverandører og partnere når verdiskapingen er oppnådd

Aud-Katrin Sugar, opplæringsleder i ProsessPilotene

Involvering av nøkkelpersonell

Vi tror på involvering av nøkkelpersonell i alle faser av ditt IT-prosjekt. Slik sikrer vi kunnskapsoverføring fra dere til oss, som fører til en løsning tilpasset brukernes reelle behov. Engasjement skapes gjennom deltakelse og forståelse av hva vi skal oppnå sammen, og gjennom involvering og kompetanseoverføring fra oss til dere, åpnes det opp for brukerinvolvering og innovasjon.

Opplæringskontoret

Ved prosjektstart vil opplæringskontoret sammen med representanter for brukere og ledere definere en strategi for opplæring og brukerstøtte som er tilpasset virksomhetens størrelse, kompleksitet og behov. Dette sikrer en forutsigbar kostnadsramme og en håndterbar kompetanseoverføring til dere. Vårt felles mål er å gi din virksomhet mest mulig eierskap til egne systemer. Slik kan vi sammen jobbe for innovasjon og utvikling.

Verdens beste CRM-system blir verdens dårligste om det ikke tas i bruk

Opplæring tilpasset kundenes behov

For å få effekt av kurs må deltagerne være motiverte og de må øve. Derfor legger ProsessPilotene i sin metode for utvikling av kundens opplæringsløp stor vekt på å sikre motivasjon før-og tilrettelegge for øving etter kurs. Selve kursene kan gjennomføres som tradisjonelt klasseromskurs, som e-læring eller aller helst som en kombinasjon avhengig av hva som passer best i hvert enkelt tilfelle.

Les relaterte artikler til opplæring og brukeradopsjon