Annet

Sparer din bedrift bort et år på dårlig opplæring?

Se dette regnestykket, så forstår du hvorfor din bedrift må ta opplæring på alvor. Særlig når nye systemer og rutiner innføres.

Opplæring er viktig, det vet vel alle? Særlig når nye systemer og rutiner blir innført i bedriften. Like fullt ser vi ofte at bedrifter sparer på opplæring i denne situasjonen.

Det kan fort bli en dyr innsparing. For de kostnadene du påfører bedriften vil med all sannsynlighet overstige det du sparer med god margin.

For en bedrift med 100 ansatte tilsvarer ekstrakostnaden ved å spare på opplæring fort et årsverk! Jeg vil vise det med et regnestykke lenger ned i denne artikkelen.

Slik sparer du på dyrest mulig måte 

Som opplæringsansvarlig i prosjekter ser jeg ikke så sjelden at bedrifter sparer på opplæringstiltak når nye systemer innføres.

  1. Opplæringen gjennomføres i store grupper
  2. Materialet til deltagerne er en PowerPoint
  3. Opplæringen er generell og ikke tilpasset den enkeltes måte å jobbe på
  4. Kurs gjennomføres lenge før løsningen tas i bruk - og gjerne før den er helt ferdig
  5. Opplæringen gjennomføres som et foredrag eller demonstrasjon med mye innhold

Klart dette er billigere enn en opplæringsplan som følger anerkjente pedagogiske prinsipper og er tilpasset brukerne. Men når de ansatte ikke har fått tilstrekkelig opplæring i det nye systemet får du flere «usynlige» kostnader.

Brukerne prøver å finne ut av noe på egenhånd. Hvor ofte har du ikke opplevd at tiden flyr når du forsker rundt i et system du ikke helt kan? I verste fall ender det med at du gjør feil, eller andre må bruke tid på å rydde opp.

Alternativt spør de kolleger om hjelp. De hjelper gjerne til, og roter kanskje selv rundt i systemet for å finne svaret. Klokka tikker og går…

Når opplæringen ikke har vært optimal er sjansen også mye større for at gode rutiner gjennom «hviskeleken» blir til dårlige. Og som du vet: Én feil inn er flere feil ut.

Her er regnestykket 

Jeg lovet deg et regnestykke, og her kommer det: La oss anta at 5 minutter i snitt per medarbeider per dag blir uproduktive på grunn av manglende kompetanse, frustrasjon og negativt snakk.

  • 5 minutter om dagen 5 ganger i uken = 25 minutter
  • 25 minutter i uken i 40 arbeidsuker = 1000 minutter, eller nesten 17 timer per person!
  • 17 timer * 100 ansatte = et årsverk

Ett årsverk! Hvor mye tror du besparelsen på opplæringen utgjorde? Dette regnestykket er selvsagt ikke helt presist, men det er nok heller for konservativt enn omvendt.

Har din bedrift råd til dette?