Opplæring

opplaering_ny.jpg
Opplæring

CRM prosjekter er først og fremst organisasjonsprosjekter. ProsessPilotene bygger opplæring inn i alle faser av våre leveranser.

CRM prosjekter er først og fremst organisasjonsprosjekter. Vi møter her tre hovedutfordringer:

 1. En person lærer, ved først å fortså enkelte funksjoner i Dynamics 365, så får oversikt over funksjonene og tilslutt klarer å anvende disse i sin hverdag.
 2. Det finnes fem trinn knyttet til innovasjon:
  • De ansatte nekter for at innovasjon er nødvendig.
  • De ansatte nekter for at innovasjon er effektiv.
  • De ansatte nekter for at innovasjon er viktig.
  • De ansatte nekter for at innovasjon vil frigjøre den arbeidsinnsats som kreves for adopsjon.
  • De ansatte aksepter og benytter innovasjon, nyter fordeler med den, og forteller andre om nytten av innovasjonen.
 3. De ansatte går gjennom følgende emosjonelle faser når de utsettes for en endring:
  • Fornektelse
  • Sinne og skyldfordeling
  • Forsiktig aksept av endringen
  • Full aksept av endringen

Når vi vet dette blir en av de viktigste virkemidler vi har for å lykkes med CRM prosesser og CRM leveranser opplæring.

ProsessPilotene bygger derfor opplæring inn i alle faser av våre leveranser:

Oppstart

Vi starter hvert nytt prosjekt med vårt kurs, Basis CRM, som vi holder for prosjektgruppen. I dette kurset som er på fire timer, lar vi prosjektgruppen få prøve å jobbe i Dynamics 365 og se hvordan dette ser ut uten tilpasninger. Hensikten med dette er at prosjektgruppen skal kunne få dypere forståelse av hva Dynamics 365 er og dermed bli en bedre bestiller. For ProsessPilotene er dette en fin måte å bli kjent med kunden på.

Under prosjektfasen

Våre CRM rådgivere bidrar i prosjektfasen til å skape en opplæringsstrategi, opplæringsplan og kurskatalog. Vi kan være operativt ansvarlig for opplæringen som sådan direkte mot de ansatte, eller så bidrar vi med opplæring av superbrukere og ledere. Vi har holdt CRM kurs både i Norge og de fleste større byer i Europa. Våre ansatte holder i snitt et kurs i uken.

Vi skaper gjerne elektroniske kurs med profesjonelt videopptak. Slike kurs er vanligvis tilpasset din virksomhets arbeidsprosesser og løsning.

Etter avsluttet prosjekt

Etter at et prosjekt er ferdig, ønsker vi å være tilstede for dere på faste tidspunkter. Helst søker vi at vi har en time med spørsmål og svar seanser i måneden, der dere får stilt spørsmål dere lurer på. Dette er en gratis tjeneste for de av våre kunder som har gjeldende supportavtale.

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Det tar aldri mer enn en arbeidsdag før du hører fra oss.

Velg språk