Bli en fremtidsrettet digital bedrift med Microsoft Dynamics 365 Customer Service

Et komplett IT-system for å håndtere alle kundehenvendelser

Hva får du med Microsoft Dynamics 365 for Customer Service? 

Samhandling i sanntid og full oversikt 

Start samtaler i flere kanaler med din opplærte og fininnstilte robot bygget i Microsoft Bot Framework. Overfør hele samtalen sømløst til en ansatt ved behov og bruk instrumentbordet til å holde oversikten over alle aktuelle saker. Bruk så servicekalenderen til å se tilgjengelige ressurser slik at du kan prioritere god kundehåndtering til enhver tid.

Les relaterte artikler til kundeservice