Å nå dine kunder med relevant innhold til rett tid på riktig kanal kan virke som en uoverkommelig oppgave, og spesielt når kundene allerede er i samme målgruppe som hos flere av dine konkurrenter.  Kundekommunikasjon er en av de sterkeste virkemidlene for å opprettholde en god kunde-leverandør relasjon og for å lykkes i dette må ditt budskap oppleves som relevant for mottakeren. Med erfaring fra blant annet Norges største Marketing Automation prosjekt har vi kompetansen til å hjelpe deg med å nå ditt publikum med riktig budskap på riktig kanal til rett tid.  

Hvem er kundene? 

Det første spørsmålet du må kunne svare på er hvem du skal kommunisere med og hvilket budskap er de interessert i. Den virkelige testen på datakvalitet kommer når du er klar til å jobbe med strategisk relasjonsmarkedsføring, og uten god kvalitet blir det svært vanskelig å lage godt innhold. Det blir derfor viktig å forstå hvor dine kundedata kommer fra og ikke minst hva er det disse kundene er interessert i. Informasjon om hvilke produkter de har kjøpt, tjenester de har benyttes seg av eller interesse de har vist omkring din merkevare blir derfor høyst relevant.

Vi har erfaring med komplekse datamodeller og kan bistå deg med å systematisere dine data slik at du får tilgjengeliggjort nødvendig informasjon om dine kunder og deres behov. Slik kan du ta i bruk markedets sterkeste segmenteringsmotor for å treffe blink allerede ved første forsøk.

Kundeorientert tilnærming

Det koster langt mer å rekruttere nye kunder enn hva det koster å selge til eksisterende, men hvordan skal du klare å opprettholde relasjonen når du konkurrerer i et presset marked? Vi har gode erfaringer med å tilpasse en løsning som setter kunden i fokus, hvor lønnsomhet kommer når kundene opplever en mer troverdig og målrettet kommunikasjon. I stedet for å lage en generisk selvbetjeningsløsning anbefaler vi å hente ut verdien i dine data ved å lage dynamisk innhold tilpasset hver enkelt kunde. Hvis du har en mobilapplikasjon kan dette eksempelvis bety at det gis kuponger basert på atferd hos brukeren, at innhold som vises først og relatert innhold er i tråd med brukerens øvrige atferd, transaksjon- og demografiske kundeprofil.


Dine kunder er mennesker, og vi mennesker ønsker å bli husket og behandlet som unike individer. Hvis ditt marked er mot sluttbruker holder det ikke at hovedkontoret har innsikt, hvis dette er ukjent for kundebehandleren. Ved å tilgjengeliggjøre relevant informasjon kan dine ansatte i butikk gi hver enkelt kunde en unik kjøpsopplevelse ved å tilby relevante produkter eller tjenester. Kanskje skal de også ha mulighet til å tilby kuponger eller registrere henvendelser direkte i «sannhetens øyeblikk»?

Salgsstøtte

Har du en salgsorganisasjon som må håndtere en stor mengde innkommende leads? Eller kanskje en serviceavdeling som har stort trykk på kundehenvendelser? For store salgsorganisasjoner har vi god erfaring med utvikling av leadscoringsmodeller og for travle kundeservice avdelinger anbefaler vi automatiserte kundereiser der det er mulig. Slik kan både salg- og kundeservice avdelingene bruke tiden sin der det er nødvendig, samtidig som at kundene ivaretas på en god måte av markedsavdelingen. 

Automatiserte kundereiser

Ved å legge til rette for mest mulig automatisert kundekommunikasjon får du frigitt tid til viktig analyse av innhold og atferd slik at du kan spisse ditt budskap og forsterke din merkevare ytterlig. Eksempler på slike kundereiser kan være etter et kjøp har blitt gjennomført eller i forbindelse med innmelding av et nytt medlem eller deltagelse i kundeklubb. De teknologiske løsningene har nå kommet dit at systemene tester ut tidspunkt og kanal for deg slik at ulike kunder mottar sitt unike budskap på foretrukket kanal til riktig tid. Dagens automatiserte kundereiser er ikke hva det var i går og hvis du vil fortsette å være relevant også i morgen er tiden kommet for å tenke nytt.

En god markedsplattform kan i korte trekk oversettes til å være en løsning som legger til rette for relevant kundekommunikasjon på riktig kanal til rett tid, men det handler også om å støtte kjernefunksjonen i din bedrift. Vi har god erfaring i å redusere avstand mellom avdelingene slik at du også blir i stand til å kartlegge og tette kundegap på tvers av organisasjonen. Slik kan innsikt deles til hele organisasjonen til det beste for både ansatte og kunder.

Teknologien begrenser ikke, så hvorfor skal du?

Relaterte produkter brukt i denne artikkelen