Teknologi

Trygg og enkel signatur med Signicat og ProsessPilotene

Digital signering og identitetsverifikasjon har blitt en integrert del av digitalisering av prosesser. Vårt tette samarbeid med Signicat åpner for stadig mer elegante løsninger. 

Legitimasjon er en basis for all digitalisering. Uten hadde det ikke vært mulig å bruke nettbanken, søke kommunen om byggetillatelse eller fornye resepter.

Men området er ikke trivielt: Mange opplever å gå seg ville i skogen av hensyn du må ta til personvern, hvitvaskingsregler og sikkerhet. Det er da det er viktig å ha en partner som kan guide deg gjennom dette landskapet og finne løsninger som både er enkle for brukeren, ivaretar de nødvendige regler og leverer de dataene du trenger i din virksomhet. 

VERDIEN I GODT PARTNERSKAP

— Det er et godt stykke fra å tilby en slik tjeneste til å levere en løsning som skaper nytte hos kunden. Der har vi funnet en god modell i samarbeidet med Prosesspilotene, sier Stein-Olav Davidsen, Chief of SMB & Online Channels hos Signicat.  

Signicat ønsker å være best på digital signering og identitetsverifikasjon. Men vi er en plattformleverandør, og fokuserer ikke på de kundenære løsningene. I samarbeidet med Prosesspilotene opplever jeg at vi kompletterer hverandre, nettopp fordi Prosesspilotene kjenner veldig godt til kundenes behov i de systemene og løsningene kundene jobber med hver dag, sier Davidsen.  

STADIG MED ELEGANTE LØSNINGER

Det som startet med å få elektronisk signatur inn i salgsprosesser har utviklet seg til å bli et sterkt samarbeid over 8 år.

«Vårt første samarbeid var en integrasjon mellom Dynamics 365 og Signicat. Det var – og er fortsatt hovedområdet vi jobber på. Gjennom felles målsetning om kontinuerlig utvikling av tjenestene til fordel for kundene har vi sammen klart å lage stadig mer elegante opplevelser.»

Frode Stenstrøm, Partner og Prosjektdirektør i ProsessPilotene

I takt med at den teknologiske modenheten i markedet utvikler seg endrer også kompleksiteten i etterspørselen fra kundene seg. Dette synes både Signicat og ProsessPilotene er morsomt, og det gjør at vi stadig fortsetter å presse grensene for mulighetsrommet. Der hvor vi tidligere fokuserte på salgsprosesser har vi nå større mulighet til å tenke kundesentrisk sammen med kundene på tvers av kundeservice, salg og markedsføring. Slik kan en hendelse utløst fra markedsavdelingen skape en kundeoppfølging i salg for så å ende opp i kundeservice. Relatert til behovet for digital signering har samarbeidet med Signicat åpnet opp for en større utnyttelse av digitalisering på tvers av organisasjonens avdelinger.

NÅ KOMMER B2B-LØSNINGER OG AML

Nordmenns forståelse og modenhet rundt signering har eksplodert de siste 10 årene. Selv om forbrukerne har vært vant med BankID en stund, har utbredelsen vært mindre i B2B-sammenheng. Nå begynner også dette markedet å røre på seg. Blant annet jobber Prosesspilotene sammen med en av de største aktørene innen byggevarer for en ordreportal for proffmarkedet.

— I shipping var det jo lenge slik at en deal ikke kunne gjøres uten at man hadde signeringsmøte med påfølgende fest og moro. Men det koster. Og tenk på alle mulighetene innenfor eksempelvis inspeksjonsoppdrag: Elektikere, heiser, offshore og likende. Her kan en signatur bekrefte at oppdraget er utført i henhold til avtale og penger kan drives inn umiddelbart, sier Frode Stenstrøm.  

Mens samarbeidet startet med signaturløsninger og utviklet seg mot identitet, har AML (anti money laundering) kommet inn de siste månedene. Det ligger en rekke B2B-muligheter i Signicats AML-plattform, gjennom å integrere kundeonboardingsprosesser i Dynamics 365. 

— Datakvalitet er grunnlaget for økt salg. Men det handler også om onboarding av nye kunder: For eksempel at vi får sjekket hvem som har prokurarett på vegne av kunden, eller at en mulig kunde ikke er flagget for hvitvaskingsloven. Vi jobber stadig med stadig flere bedrifter hvor dette er relevant, for eksempel innenfor byggenæringen, hvor det er mange konkurser, sier Stenstrøm. 

— Onboarding er en plattform der vi har full speed på utvikling. Vi bruker mye ressurser på å bli markedsleder i Europa, sier Davidsen og legger til:  

— Her er det mange usercases vi ikke en gang har tenkt på. Da er det bra å ha en partner som Prosesspilotene, som kan oversette behov til løsninger for å skape verdi for kunden. 

Styrker hverandre og kunden 

Samarbeidet mellom Prosesspilotene og Signicat er ikke et klassisk reseller-samarbeid hvor Prosesspilotene har cut på inntektsstrømmen.  

Prosesspilotene tjener på samarbeidet fordi vi kan digitalisere stadig flere forretningsprosesser, og Signicat tjener på det fordi det blir stadig flere transaksjoner. Da blir det lettere for oss å snakke om hva som er best for kunden, og ikke hva vi kortsiktig tjener mest penger på. Og så vet vi at om Signicat tjener penger så øker investeringsviljen på de produktene vi trenger, som i neste runde igjen kan være med på å gjøre dem enda bedre.  

Stein-Olav Davidsen i Signicat mener langsiktighet og innovasjonstakt er vesentlige elementer i samarbeidet med Prosesspilotene.  

— Det at man har samme syn på produktinnovasjon er avgjørende. På begge sider har vi en kultur for produktinnovasjon, og for å ta i bruk nye teknologier for å skape verdi for kunden. I en mer klassisk modell har man gjerne mer ferdigtygde produkter som ikke nødvendigvis treffer behovene. Her snakker vi om en langsiktig modningsprosess som krever at vi er agile og kan videreutvikle produktporteføljen fortløpende. Både på plattform- og kundesiden.