ProsessPilotenes oppskrift på å lykkes med komplekse endringsprosesser består av fire hovedområder som er gjensidig avhengige av hverandre. Det er ikke tilfeldig at rådgivning og forretningsanalyse er ett av disse.

Din forretningsrådgiver

Våre forretningsrådgivere har lang erfaring med kartlegging av behov og muligheter hos organisasjoner som står overfor komplekse digitale endringsprosesser. Som kunde av ProsessPilotene vil du få en egen dedikert forretningsrådgiver som bidrar til at dine digitale investeringer starter med riktig utgangspunkt. Slik holder vi fokus på det langsiktige målet og reduserer sjansene for at det utvikles endringer som skaper barrierer i neste fase.

Mer enn bare et kunde-leverandør-forhold

I ProsessPilotene er våre verdier kunnskap, samarbeid og verdiskaping. Det betyr at vi med kunnskap skal oppnå verdi sammen med våre kunder. Dette er vårt serviceløfte til alle våre kunder og for å oppnå dette, jobber vi langsiktig mot et felles mål. Din forretningsrådgiver blir derfor delaktig gjennom hele prosessen, og opprettholder fokus på målsetning gjennom hele livsløpet.

Våre analysekonsulenter er eksperter på å oversette store og kompliserte datakilder til alt fra enkel styringsinformasjon til AI-baserte automatiseringsgrunnlag.

Andreas Fjeld-Nielsen, forretningsrådgiver i ProsessPilotene

Se resultater av dine investeringer fortløpende

Effekten av investeringer kan ta lang tid å se, og frykten for at gevinsten uteblir kan være til hinder for videre utvikling. I ProsessPilotene har vi god erfaring med å synliggjøre gevinster fortløpende, og det vil derfor i samråd med dere utarbeides en rekke delmål - både ved oppstart og underveis i et prosjekt. Slik er vi sikret at resultatet av investeringene synliggjøres for ledelsen og sluttbruker, både på kort og lang sikt.

Følg vår podkast, ProsessPodden og vår YouTube kanal https://www.youtube.com/@Prose... for mer informasjon