ProsessPilotenes oppskrift på å lykkes med komplekse endringsprosesser består av fire hovedområder som er gjensidig avhengige av hverandre. Det er ikke tilfeldig at utvikling og konfigurasjon er et av disse.

Skreddersøm

Alle bedrifter er ulike med sine behov og ønsker for fremtiden. Som spesialister på Microsoft Dynamics 365 med tilhørende prosjektportefølje, og med førstehåndserfaring som Gullpartner av Microsoft, har vi styrken til å tilpasse og videreutvikle teknologien etter deres behov, og ikke motsatt.

Våre tech-eksperter

Med over 80 tech-eksperter, har vi samlet kompetanse om det meste som kan kodes. Vi får jobbe med det vi synes er aller morsomst og du får skreddersydde løsninger og gode brukeropplevelser. De av oss som foretrekker no-code, er kløppere i å hente ut verdi gjennom tilpasning av produkter, slik at dere raskt kan oppnå gevinst fra CRM-investeringene.

Vår kompetanse – din tilgang

Hos oss er du sikret tilgang på kompetanse innenfor et område som utvikler seg i enorm hastighet. Med kunnskap som en av våre kjerneverdier, forplikter vi oss til å alltid holde oss oppdatert innenfor våre respektive fagområder.

Akkurat som mennesker, har også bedrifter ulike ønsker. Jeg synes det er morsomt å bli kjent med mine kunders behov og basert på MS Dynamics lage noe som ingen andre har.

Lone Evensen, utvikler i ProsessPilotene

Gjør det kompliserte enkelt

Majoriteten av prosjektdeltakerne i en leveranse jobber direkte med utvikling og optimalisering av dine løsninger. Vi har god erfaring med å konvertere teknisk kompliserte prosesser og løsninger, til et praktisk og forståelig språk. Slik sikrer vi felles forståelse for løsningene samtidig som at ditt selskap får eierskap til prosessen.