Slik fikk Econa den digitale ryggraden på plass

Med 28.000 medlemmer som ventet seg topp moderne løsninger og digitale systemer som begynte å bli utdaterte måtte Arild Fagerland og Econa ta grep. – Våre medlemmer har alle unike behov. Da nytter det ikke med «plug and play»-løsninger. Man må ha en kvalifisert partner, sier Arild Fagerland.

Med grunder-erfaring fra eget IT selskap var han hentet inn som digital forretningsutvikler hos Econa for å løfte den digitale utviklingen i organisasjonen. Nå skulle Fagerland innfri kravene fra en særdeles kompetent medlemsmasse. Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjon for økonomer og studenter innen økonomisk-administrative fag.

Store endringer

Da Econa skulle gjennom en omfattende digital oppgradering falt valget på ProsessPilotene som samarbeidspartner for utvikling av CRM. Vi skulle gjøre store endringer, der vi måtte se på hvordan nye og eksisterende løsninger henger sammen. Teknologien og behovet måtte samsvare, og vi måtte ruste oss for videre utvikling, sier Fagerland

Fagerland visste at han sto overfor en omfattende oppgave. Her snakket man ikke om enkeltstående prosjekter, men om en fullstendig digital transformasjon
som ville påvirke hele organisasjonen. Det gjaldt alt. Alt fra teknologi til prosesser, kultur og kompetanse. Å holde seg oppdatert er noe vi satser mye på blant våre medlemmer. Da skal også våre medlemmer være sikre på at administrasjonen sørger for høyt faglig nivå og tyngde for å kunne levere de beste tjenestene.

Må levere godt - alltid 

Econa har i dag 28.000 medlemmer. Vi skal tilby de beste løsningene, ha de beste leverandørene og de beste hodene.
Men systemene våre begynte å bli utdaterte. Vi skulle drive fram innovasjon, og da måtte vi ha løsningene på plass, sier Fagerland.
Et større prosjekt ble satt i gang, der flere parallelle prosesser ble kjørt på tvers av ulike løsninger og forretningsområder. Systemene deres ble løftet opp i skyen
og nettsidene ble oppdatert. Og ikke minst: CRM-systemet kom på plass, også dette i skyen. 

Det ble banebrytende for vår del, rett og slett et premiss for å kunne drive den videre utviklingen og knytte til oss nye løsninger og nye måter å jobbe på, sier
Fagerland.

Langsiktig løp

Forretningsrådgiver Andreas Fjeld-Nielsen hos ProsessPilotene har fulgt Econa gjennom reisen og forteller om et tett samarbeid.
I ProsessPilotene lever vi etter utsagnet ”vi vinner sammen”. For å kunne levere løsninger for morgendagens marked må vi bli involvert i kundens langsiktige
målsetninger. Econa har med deres fremoverlente holdning og høy grad av involvering bidratt til å sette en ny standard for kunde-leverandør forhold, sier Fjeld-Nielsen.

En CRM-reise

ProsessPilotene er totalleverandør av CRM-løsninger med spesialisering innen Microsoft Dynamics 365. Målet er å øke kundenes verdiskaping og
konkurransekraft, der man inngår langsiktig samarbeid med kunden slik at organisasjon, prosesser og systemer kan utvikle seg sammen i en lønnsom og
håndterbar takt. Vi kaller det CRM-reisen, sier Fjeld-Nielsen. 

"Det handler om å se på organisasjonen som en helhet og anvende teknologiske løsninger for å forbedre arbeidshverdagen for de ansatte og brukeropplevelsene for kundene."

Andreas Fjeld-Nielsen

Skreddersydd informasjon

For Arild Fagerland i Econa ble CRM selve navet i den digitale løsningen. Medlemsdataene er noe av det viktigste vi har, og der er CRM kjernen, et nav i systemkartet. Ved å løfte dette opp i skyen åpnet det seg nye muligheter. For eksempel kan vi gjennom en ny markedsplattform tilby medlemmene bedre og mer relevant informasjon om våre tilbud og medlemsfordeler, forteller han engasjert. Relevant innhold skaper engasjement og styrker merkevaren. I stedet for at kommunikasjonsavdelingen sitter med innsikt alene, deles relevant informasjon med hele organisasjonen slik at alle kan jobbe mot et felles mål, som er bedre tilbud og håndtering av medlemmene.

Full involvering

I tillegg til ny kommunikasjon- og markedsplattform har Econa også fått på plass en ny ordremodul for kontigentkjøring og et nytt saksbehandlingssystem. Det har
vært viktig at alle systemene snakker sammen, og dit er Econa på god vei. Vi har nå kommet godt i gang med å løfte kjernesystemene i skyen. Alt dette har vi klart på i overkant av ett år. Så her går det i et forrykende tempo!

I en slik omstilling er det helt avgjørende at alle de ansatte er involvert og har påvirkningskraft. Digitalisering skal være gøy, lærende og motiverende, sier han. Derfor har vi flyttet digitale prosjekter fra et hjørne borterst i landskapet, til ut i forretningsområdene. Nå er det de som vet hvor skoen trykker som leder prosjektene, samtidig som jeg koordinerer, hjelper til og ser prosjektene i en sammenheng. Da klarer vi å ha et mye høyere tempo, sikrer eierskap, innovasjon og kontinuerlig utvikling av løsningene.

ProsessPilotenes suksessoppskrift på en vellykket og varig endring involverer en strategi med tydelige mål, kartlegging av morgendagens prosesser, tilpassede
løsninger og fokus på brukeradopsjon. Eierskap til disse områdene er viktig å ha hos begge parter i et forhold. I slike prosesser er det mange som sliter med motstand mot endringer. Econa sin tilnærming til eierskap av endringen i hele organisasjonen har hatt stor påvirkning for å redusere en slik motstand, sier Fjeld-Nielsen.

Spennende på jobben

Fjeld-Nielsen forteller om en kunde med høy grad av modenhet. Det som gjør det spesielt gøy å jobbe med Econa er at de har en modenhet i forhold til digital strategi. De setter eierskap til hver enkelt prosess, de tenker langsiktig. Fagerland mener en systematisk og strategisk tilnærming til digitalisering er ekstremt viktig i slike omstillinger. Det handler om så mye mer enn teknologi. Det er samspillet mellom mennesker, teknologi og forretning som gjør digitalisering så spennende.
Slik utviklingen går innen det digitale med stadig raskere endringer, krever det nye måter å tenke strategi, nye prosessmetoder og ny kompetanse. Man må ha et tydelig digitalt veikart som sier noe om hvilke områder som skal prioriteres først. For vår del ble det å få kontroll på kjernesystemene, organisasjonens digitale ryggrad om du vil. Videre gjelder det å fokusere på de digitale tjenestene ut til medlemmene, nødvendig medlemsinnsikt og høykompetente kompetansemiljøer som igjen øker innovasjonstakten ytterligere. Slik vil vi sørge for en skalerbar organisasjon som treffer våre medlemmer med relevante og tilgjengelige produkter og tjenester.