BUA og ProsessPilotene går sammen for å sikre fremtidig drift

BUA låner ut sports- og friluftsutstyr gjennom lokale avdelinger og har sett stor vekst. Derfor har de nå sett etter muligheter for å skape et system som sikrer driften ved videre utvikling.

For å håndtere den videre veksten, har BUA nå sett behovet for å oppdatere og forenkle sine interne prosesser. Tidligere har BUA brukt manuelle metoder, som ved vekst har blitt mer tungvinte.

– Systemet vi har hatt frem til nå har fungert fint, men med 264 avdelinger ønsket vi å oppdatere systemet for å sikre dataene og gjøre de interne prosessene lettere ved videre ekspansjon, sier Vibeke Saarem i BUA som har vært prosjektleder.

Automatisering og effektivisering

Etter å ha vurdert flere kandidater, valgte BUA å samarbeide med ProsessPilotene. Gjennom det siste året har de utviklet et CRM-system som ikke bare håndterer BUA's vekst, men som også kan gjøre videre økning mer sømløst.

– Vi ser frem til å få markedsmodulen på plass. Da vil det bli mulig for oss å nå ut til enda flere og forbedre våre tjenester ytterligere

Stina Onsum Berg, ansvarlig for CRM-system i BUA

Skreddersydd system


Senior CRM konsulent og teamleder hos ProsessPilotene Emil Solhøi, har vært med å utarbeide systemet fra dag én. Han påpeker at det har vært spennende å tilpasse CRM-systemet til BUA's spesifikke behov.
– Fordelene med et skreddersydd CRM-system er blant annet at det gir en oversikt over alle kontaktpunktene til BUA, hjelper til med å registrere nye medlemmer, gjør det lettere å starte nye BUA-avdelinger og sikrer gode rutiner i driften. Løsningen inkluderer også integrasjoner med blant annet BUAs regnskapssystem for å skape smidigere prosesser, sier Solhøi.

En av fordelene som kan oppstå ved endring av systemet er at BUA's administrasjon får bedre mulighet til å følge opp de lokale avdelingene i nettverket.

Samarbeider om bærekraft

BUA og ProsessPilotene er nå bærekraftspartnere og skal samarbeide over en periode på tre år. Salgs- og markedssjef hos ProsessPilotene Tor Kristoffersen, sier at det var en enkel beslutning å starte et partnerskap med BUA da de fikk muligheten til det. Han legger til at bidraget fra BUA-konseptet er så tydelig bærekraftig i praksis at det er vanskelig å forbli uberørt. For Prosesspilotene er det et ekstra pluss at BUA opererer uavhengig av politisk- eller religiøs retning

– BUA sitt konsept, som gir mulighet for fysisk aktivitet, mestring og fellesskap tvers av alle samfunnslag, er og blir et svært viktig bidrag på mange plan og med store ringvirkninger i samfunnet. Vi er stolte av å få lov til å bidra til BUA sitt verdifulle arbeid, sier Kristoffersen. 

– Partnerskapet mellom BUA og ProsessPilotene er et lysende eksempel på hvordan teknologi kan brukes til å fremme bærekraftige og effektive løsninger for fremtiden

John Harald Bondevik, daglig leder i BUA

Veien videre

Neste steg i prosjektet er å implementere et markedssystem i CRM-systemet. Dette prosjektet vil settes i gang til høsten.

– Vi ser frem til å få markedsmodulen på plass. Da vil det bli mulig for oss å nå ut til enda flere og forbedre våre tjenester ytterligere, sier Stina Onsum Berg som har ansvar for CRM-systemet til BUA fremover.

Med denne nye funksjonaliteten ser BUA for seg å kunne administrere og analysere markedsaktiviteter på en mer strukturert og effektiv måte, noe som vil kunne bidra til videre vekst og suksess for organisasjonen.

– Partnerskapet mellom BUA og ProsessPilotene er et lysende eksempel på hvordan teknologi kan brukes til å fremme bærekraftige og effektive løsninger for fremtiden, avslutter daglig leder i BUA John Harald Bondevik.