Konfigurasjon og Utvikling

tjenester-_konfig_og_utvikling_1600x500.png
Konfigurasjon og Utvikling

Konfigurasjon og utvikling av Dynamics 365 utgjøre hovedtyngden av det totale arbeidsinnsatsen som ProsessPilotene utfører. Alle ProsessPilotenes ansatte er sertifisert på de produkter vi benytter i våre leveranser.

K

Med konfigurasjon menes tilpasning av IT verktøy uten at det krever programmering. En typisk konfigurasjonsoppgave består av å skape nye maler for tilbudsbrev, oppsett av en kampanje, tilpasning av arbeidsprosesser i Dynamics 365 med flere eksempler. Vi søker å bruke mest mulig konfigurasjon, slik at fremtidige oppgraderinger av Dynamics 365 blir rimelig.

U

Med utvikling menes programmering av skreddersydde IT løsninger. Dette kan eksempelvis være at Dynamics 365 integreres med andre fagsystemer. Andre eksempler kan være utvikling av web portaler eller mobile applikasjoner.

Hensikten er at ditt CRM system er tilpasset de faktiske arbeidsprosesser du har, og at systemet forenkles til å inneholde kun det du trenger.

Vi påtar oss små og store oppdrag for konfigurasjon og utvikling av alle våre kjerneprodukter, som Dynamics 365, Click Dimensions, XperiDo, DocuSign, Unifed Service Desk for å nevne noen.

Små oppdrag kan være ned mot en 0,5 timer, der vi hjelper deg med eksempelvis skape en ringeliste. Normale prosjekter er på mellom 50 og 100 konsulenttimer som går på å etablere og tilpasse en konkret prosess.

For at du skal komme raskt i gang med Dynamics 365, har vi skapt vår egen tjeneste «Basis CRM». Denne inneholder den samlet erfaring vi har fra 100+ CRM prosjekter, og gjør oss i stand til å levere en norsk tilpasset Dynamics 365 installasjon til fast pris uten risiko for deg.

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Det tar aldri mer enn en arbeidsdag før du hører fra oss.

Velg språk