Lars Ole Mathisen

Alt text:

Lars Ole Mathisen

Seniorrådgiver

Lars Ole Mathisen har utdannelse fra Handelshøyskolen BI - hvor han tok en Bachelor i Administrasjon og ledelse med spesialisering i markedsføring i 1991. Han har ledererfaring fra NKI systemet som fagansvarlig for salg og markedsføringsfagene for NKI Høgskolen og NæringsAkademiet. Mathisen har arbeidet i Software Innovation som leder for en implementeringsorganisasjon og var VD for den svenske virksomheten. Videre har han vært adm.dir i Whitebird ASA, og Senior Konsulent i Management Consultningfirmaet Destinct Consulting. I dette arbeidet var han involvert i en rekke større CRM prosjekter i Norge og Sverige, hvor rådgivning av løsning samt rådgivning innen det å ta ut det forretningsmessige potensialet var viktige faktorer. Dette var innen bank/ finans, FMCG og andre relaterte sektorer. I 2003 etablerte Mathisen konseptet Oslo Business Summit som har vært gjennomført med internasjonale viktige størrelser som Professor Phillip Kotler, Northwestern University/ Kellogs, Professor Michael E. Porter, Harvard Business School, Al Ries, Professor Torger Reve, Handelshøyskolen BI, og Professor Clayton M. Christensen, Harvard Business School. Dette førte til et utstrakt samarbeid med miljøet rundt Professor Christensen i Boston, og han utviklet sammen med Innosight (hvor Christensen hadde eierinteresser) et konsept innenfor radikale og disruptive innovasjoner. Dette har vært kjørt for en rekke norske og nordiske bedrifter, - Telenor, Det Norske Veritas, Infotjenester, Lyse, General Electric, Bring, Posten, men også innen en rekke startup miljøer. Konseptet GainGrowht har hatt stor suksess med blir videreført hos Prosesspilotene, da med fokus på kundedrevet digital transformasjon - en kundedrevet modell for forretningsutvikling hvor norske bedrifter hjelpes til å ta ut det forretningsmessige potensialet med kundedrevet digital transformasjon. Mathisen er en prosessdriver - og helst innen områder hvor teknologi bidrar til å styrke selskapers konkurransekraft på kort og lang sikt. Han har sterk teknologisk kompetanse, bidrar til at våre kunder bygger nye og innovative forretningsmodeller hvor teknologi står sentralt.

  • Academic/Research focused
  • Analytisk og prosessdrevet
  • Pedagogisk - lærerbakgrunn

Mine kompetanseområder

Marketing Automation 100
Visionary 100

Noen av våre ansatte

Abonner på vårt nyhetsbrev

Velg språk