Piloter

Vi skal vokse med innlandet

Hamar-regionen går gjennom en rivende utvikling. Og vi skal vokse med den: I løpet de neste årene dobler vi antall ansatte på ProsessPilotenes kontor i Hamar. 

ProsessPilotene vil være en del av veksten i Innlandsregionen. I dag er vi 15 ansatte på Hamar-kontoret, i løpet av de neste 3-5 årene planlegger vi å bli 40.

Hamar er den største byen i en region med vekst i både befolkning og arbeidsplasser. Etter at E6 ble utbygd tar bilturen fra Oslo godt under halvannen time. Og når det nye dobbelsporet er ferdig utbygd vil reisetiden Hamar-Oslo bli om lag 60 minutter.

— Infrastruktur har vært og vil bli en viktig bærebjelke for utvikling i regionen vår, sier Dagfinn Lerberg, som er prosjektutvikler i Tema Eiendom. De forvalter 112 eiendommer, de aller fleste i innlandsregionen, og har fingeren på pulsen hva gjelder næringsutvikling i området.

En naturlig evolusjon

Lerberg konstaterer at det er fart i utviklingen, men tror ikke på noen eksplosjon:

— Sammenliknet med andre deler av landet har jo dette vært en litt traust landsdel som har vært mindre preget av konjunkturer, både i negativ og positiv forstand. Utviklingen er jevnere og mer stabil, enn eksempelvis områder som Stavanger-regionen, hvor toppene er høyere og dalene dypere. Akkurat dette har gjort at det er aktører som velger å etablere seg i Innlands-regionen, sier Lerberg.

Hvorfor satser ProsessPilotene på Hamar? Vi er Norges ledende selskap på digitalisering av markedsføring, salg og serviceprosesser. Og vi har vært gasellebedrift fem år på rad. Hvor traust er det, liksom?

Faktum er at langsiktighet er en av bærebjelkene i vår virksomhet. I Prosesspilotene er vi opptatt av å inngå langsiktige samarbeid med våre kunder slik at organisasjon, prosesser og system kan utvikle seg i en takt som både er lønnsom og håndterbar. Det gjør at vi passer inn. Dessuten har vi mye å tilføre regionen.

Forstår hvordan vi jobber

Tema Eiendom er både kunde og tidligere husvert for oss i ProsessPilotene: De eide bygget vi brukte som base i Hamar sentrum, og vi har levert CRM-løsning til dem.

— Samarbeidet har fungert helt strålende. Vi har blitt fulgt opp på en super måte, sier Dagfinn Lerberg.

Ikke minst fremhever han tilgjengeligheten og metodikken:

— De forstår vår måte å jobbe på. Det er rom for løpende dialog underveis. De har fremstått som lett tilgjengelige og fleksible, noe som er viktig for oss som lever i en travel hverdag, sier Dagfinn Lerberg hos Tema Eiendom.

Og vi kan vel si det samme tilbake: De har vært en glimrende utleier, og gården midt Hamar sentrum har gitt oss et flott lokale med god beliggenhet.

En liten storby

Hamar har i større grad blitt en storby. Det bor nå nesten 90.000 mennesker i Hamar-regionen, og stadig flere oppdager byens kvaliteter.

Dagfinn Lerberg fremholder at veksten ikke har kommet av seg selv. Den er et resultat av bevisste valg, og en stødig strategi over mange år.

— Hamar var tidlig ute med å tenke attraktivt bysentrum, sier Lerberg. Det er satset på svømmeanlegg, lekkert kulturhus og på å gjøre byen interessant å bruke for innbyggerne. Hamar er en flott by med attraktive butikker og serveringssteder på rekke og rad. Samtidig har du Mjøsa og skimuligheter rett utenfor døra.

Gjør lokal kompetanse norgesledende

Dette gjør at Hamar tiltrekker seg kompetente innflyttere, som igjen gir en positiv effekt på næringsutviklingen i distriktet. Visste du for eksempel at byen har et stort miljø innen VR, 3D og spillutvikling?

Jørgen Amrud Hagen, som leder ProsessPilotenes Hamar-kontor, er selv født og oppvokst på Hamar. Han utelukker ikke at veksten til ProsessPilotene kan dra ny kompetanse til byen:

— Selv om det er godt med utviklerkompetanse i Hamar-regionen, er det ikke så mange som behersker CRM-rådgivning. Det er vi i ferd med å endre, sier han.

— Vi skal vokse slik at vi kan levere alt i Microsoft Dynamics / CRM-sfæren, uten at man trenger å gå via hovedkontoret. For kundene er det en trygghet å vite at alt kan besvares av en som sitter i nærheten og som kan møte deg på kort varsel.

Samtidig er det alltid slik at vi som jobber i ProsessPilotene har stor nytte av bedriftens samlede kompetanse. Prosesspilotene er Norges ledende kompetansemiljø på Dynamics 365 (CRM) og jobber tett med Microsoft for å være løpende orientert om alt som kan tilbys på området. Dette gir naturligvis en innsikt og kompetanse som kommer alle våre ansatte til gode - uansett hvor kontoret deres ligger.

— Som kunde kan du derfor trygt følge hjertet og velge lokale krefter, fordi også de innehar den spisskompetansen som trengs for å bistå med digitalisering av salgs- og markedsprosesser.

Ekspertisen du trenger har allerede kommet til Hamar, avslutter Hagen.