Teknologi

Noen erfaringer fra bruk av kunstig intelligens i markedsføring

Kunstig intelligens er på fremmarsj, og i noen norske storselskaper er det markedsavdelingen som tar føringen. Prosesspilotene bistår en slik kunde i deres eksperimentering med den kunstige intelligensen i Microsofts Dynamics 365 Customer Insights-løsning.

«Alle» vet at kunstig intelligens er på fremmarsj, men mange selskaper vet ikke helt hvordan de skal angripe det. Vi i Prosesspilotene bistår nå markedsavdelingen i et større, norsk selskap med et pilotprosjektet hvor de har tatt i bruk den kunstige intelligensen i Microsofts Dynamics 365 Customer Insights-løsning.

Denne teknologien har gjort det mulig å segmentere brukerne ikke bare etter alder, sivilstatus, bosted eller andre demografiske variabler, men også på registrert adferd – altså hvordan de har benyttet vår kundes produkter.

Dynamiske segmenter

Disse såkalte dynamiske segmentene gjør det mulig å utforme budskap som kunden kan sende ut til brukere som benyttet deres produkter på mer eller mindre samme måte.

Dette åpner også for andre varianter. For eksempel er det nå mulig for vår kunde å lage nyhetsbrev med en «stamme» som er felles for samtlige brukere, men at brukerne som faller inn under enkelte av de dynamiske segmentene i tillegg får andre budskap enten før eller etter fellesinnholdet.

Customer Insights gir også mange andre muligheter: De fleste av oss mottar en stor mengde nyhetsbrev i innboksen vår, men det er ikke alltid de treffer oss når vi er i modus for å lese slikt innhold. Den kunstige intelligensen gjør det mulig å finne ut hvilke brukere som med stor sannsynlighet vil lese nyhetsbrev på samme tid, og dele utsendelsen opp i dertil hørende segmenter.

Lisens til å eksperimentere 

Ett mulig eksperiment her, kan være å sette løsningen til å følge med om noen brukere kan fungere som «bjellesauer». Sett at systemet plukker ut 100 brukere som får nyhetsbrevet tilsendt på et gitt tidspunkt. Så, dersom tilstrekkelig mange av dem åpner det mer eller mindre samtidig, sendes resten av nyhetsbrevene umiddelbart ut til resten av brukerne i det samme dynamiske segmentet.

Customer Insights lever godt opp til navnet sitt i så henseende – det er en godt egnet plattform for å sette opp og kjøre eksperimenter basert på alt hva systemets kunstige intelligens kan avdekke av informasjon som er lagt inn i systemet.

Det er kanskje en uheldig metafor å si at moderne marketing handler om at haglegeværet vrakes til fordel for en rifle med kikkertsikte, men det er likevel dekkende. Heller enn å utforme et bredt anlagt budskap og håpe at det går hjem hos flest mulig, skreddersyr man et snevrere budskap og retter det mot kunder med fellestrekk som gir langt høyere sannsynlighet for treff nærmere blinken.

Dette krever to ting: Moderne verktøy i organisasjonen, og en markedsavdeling som er langt fremme i hvordan de tenker og utnytter mulighetene i disse verktøyene. Bedrifter som satser på denne måten, kan benytte seg av veldig mange flere parametre med i beregningen for hvilke kunder som kan nås med samme budskap, og det kan øke presisjonen betydelig!