Annet

Hvorfor prosjektledelse er ett av suksesskriteriene til ProsessPilotene

Verdiskapning, samarbeid og kunnskap er ProsessPilotenes sentrale verdier. Veien til suksess krever mer enn bare god faglig kompetanse. Samarbeid skjer ikke av seg selv, det må skapes. Et fotballag presterer bedre med en god trener. Og en ProsessPilot vil gjøre det bedre med en god prosjektleder.

Hva menes med suksess?

Suksess kan være så mye, og kan måles forskjellig. For ProsessPilotene er suksess noe vi oppnår når vi får til et godt samarbeid med våre kunder, deres leverandører og våre egne ansatte. Sluttresultatet er verdisamskapning i alle ledd.

Vi må tørre utfordre oss selv til å se hva som skal skapes for våre kunder. En arbeidspakke er et dokument som beskriver et prosjekt, og alle arbeidspakker starter med en bakgrunnsanalyse. Derfor inngår følgende spørsmål helt i starten av en arbeidspakke:

  1. Hva er problemene?
  2. Hvor er problemene?
  3. Hvorfor finnes problemene?
  4. Hva er ønsket verdiskapning?

Vi vil med dette utfordre oss selv og våre kunder til å ta stilling til spørsmålet verdiskapning. Grunnen er at det gir oss bedre mulighet til å foreslå løsninger som er basert på vår kunnskap.

Hva menes med suksesskriterier?

Når vi omtaler suksess, har vi definert noen sentrale punkter:

  • konfigurasjon og utvikling
  • opplæring og endringsledelse, brukeradopsjon
  • rådgivning og analyse
  • prosjektledelse

Det er summen av disse suksesskriteriene som skaper verdi i våre leveranser, ved at vi i større grad tar inn over oss hva våre kunder har av utfordringer, samt forstår at verdien først oppstår når en løsning tas i bruk.

Hvorfor er prosjektledelse et suksesskriterium?

Der våre kunder kanskje vil bytte et CRM-system en eller to ganger i livet, kjører ProsessPilotene slike prosjekter på daglig basis. Vi har levert denne type prosjekter i over 11 år. Et av våre kompetanseområder er nettopp kompetansen om hvordan slike prosjekter bør gjennomføres.

Og denne kompetansen blir ivaretatt av ProsessPilotenes prosjektkontor, dokumentert via vår prosjekthåndbok.

En prosjektgruppe som lever med høy grad av innbyrdes tillitt, vil skape løsninger med bedre kvalitet til raskere tid.

Vår erfaring tilsier at hvis vi skal gjennomføre et prosjekt der vi klarer å realisere verdisamskapning, så trenger vi en strukturert måte å drive prosjektet på. Det er prosjektlederen som er ansvarlig for å drive prosessen mot de mål som prosjektet har definert. Med støtte av ProsessPilotenes prosjekthåndbok og leveransemetodikk, så har prosjektlederen de rette forutsetningene for å kunne lykkes i rollen. Med en vel innøvd leveransemetodikk som kan brukes i alle våre prosjekt, så kan man i rollen som prosjektleder legge mindre tid på hvordan gjennomføre et prosjekt og istedenfor legge mer tid på hvordan få teamet til å lykkes sammen.

Sluttresultatet er at våre prosjektledere og resten av teamet kan jobbe med mye større grad av trygghet, og visshet om at metodikken bidrar til å oppnå suksess.

Det er kun god prosjektstyring sammen med god teamdynamikk med kunden, som kan skape dette gode samarbeidsklima.