Annet

Hva er ProsessPilotenes prosjektkontor?

ProsessPilotene har etablert et prosjektkontor. På engelsk heter det Project Management Office, forkortet PMO. Men hva gjør et prosjektkontor, hvorfor er et prosjektkontor etablert og hva betyr et prosjektkontor for deg?

Hva er et prosjektkontor?

ProsessPilotenes prosjektkontor er en samling av ProsessPilotenes fulltids- og deltids prosjektledere som jobber hos oss i et faglig team.

Prosjektkontorets mandat er å definere, videreutvikle, forvalte og formidle følgende sentrale punkter på vegne av hele ProsessPilotene:

  1. Prosjektprosessen fra initiering til avslutning.
  2. Rolledefinisjoner, med mandat, ansvar, oppgaver og krav til kompetanse. Noen eksempler er prosjektleder, testleder, løsningsansvarlig og CRM-Konsulent.
  3. Sentrale definisjoner med tilhørende krav. Eksempel er størrelse på et prosjekt, definisjon av risiko mm.
  4. Subprosesser, prosedyrer og rutiner som brukes i prosjektprosessen. Eksempel er kommunikasjonsplan, styringsgruppemøter, risikostyring og prosjektevaluering m.fl.
  5. Verktøy som brukes i prosjektprosessen. Eksempler er valg av verktøy for oppgavestyring, dokumentasjon og samhandling.
  6. Kurs og kompetanse innen overnevnte punkter, både for våre ansatte men også våre kunder.

Hvorfor har vi et prosjektkontor?

Vi har omtalt hvorfor prosjektledelse er viktig for oss og at god prosjektledelse er så mye mer enn prosjektstyring.

Som arbeidsgiver ønsker vi gi våre ansatte en forutsigbar og stabil arbeidshverdag. Vi kan ikke ha det slik at en ProsessPilot som jobber på to prosjekter med forskjellig prosjektleder, opplever diametralt motsatt måte å jobbe på.

Som leverandør, ønsker vi å møte de krav som kreves for verdisamskapning.

Frode Stenstrøm, Partner og Prosjektdirektør i ProsessPilotene

Vi ønsker å legge mindre tid i hvert prosjekt på å definere opp HVORDAN gjennomføre et prosjekt. Med prosjekthåndboken er det allerede definert, hvilket gir en forutsigbarhet til både ansatte og kunder, men også sparer tid for alle i prosjektteamene (tid man kan legge på utvikling) samt at det øker kvaliteten i våre prosjekt.

Til slutt, kompetanse er en kjerneverdi hos ProsessPilotene. Ikke bare for våre egne ansatte, men også hos våre kunder.

Summen av disse punktene forklarer hvorfor vi har etablert et prosjektkontor.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Der våre kunder vil kanskje bytte et CRM-system en eller to ganger i livet, så kjører vi slike prosjekter på daglig basis. Vi har levert slike prosjekter i over et tiår. Et av våre kompetanseområder er nettopp kompetansen om hvordan slike prosjekter bør gjennomføres.

Vi har dermed laget prosjektplanmaler for hvordan prosjekter bør gjennomføres. Dette gir et bedre grunnlag for estimering, og fungerer som en sjekkliste på at et prosjekt har de leveransepunkter som trengs.

Bedre prosjektplaner gir dermed også større grad av suksess.

Vi ser at prosjektkontoret bidrar til verdisamskapning.

Hva er planen for utviklingen av prosjektkontoret?

Hovedfokus for prosjektkontoret fremover vil være:

  • Utvikling av kompetanse på leveranseprosesser hos våre ansatte og kunder
  • Dokumentasjon og forbedring av våre prosedyrer og rutiner
  • Automatisere oppgavestyring og prosjektrapportering ved bruk av Dynamics 365 Project Operations, PowerBI, Azure DevOps og Microsoft Teams.