• Microsoft, Dronning Eufemias gate 71
  • 07.02.2024
  • 08:30
Events

Frokostseminar i Oslo 07.02.2024: Bli en fremtidsrettet medlemsorganisasjon!

Hvordan rigge organisasjonen for fremtiden - slik at dere sikrer fornøyde medlemmer? 

Å ta godt vare på medlemmer, givere, frivillige og tillitsvalgte er viktige fokusområder for organisasjoner og foreninger. Mange er i ferd med å skifte fra et administrativt fokus til å sette medlemmene i sentrum. Da handler det ikke bare om å skifte system! For å dele relevant informasjon, svare på spørsmål og andre henvendelser og sørge for gode medlemsopplevelser er vi nødt for å effektivisere flere av prosessene i organisasjonen. Hvordan kan vi rigge organisasjonen for fremtiden, slik at vi sikrer fornøyde medlemmer – til tross for stadige høyere forventninger og krav?

Human-Etisk Forbund (HEF) er en organisasjon som har lykkes med dette!

HEF har hatt en stor medlemsvekst de siste årene. Samtidig som organisasjonen skulle ivareta både nye og gamle medlemmer, måtte de tilpasse interne prosesser og arbeidshverdagen til de ansatte. I dette frokostseminaret vil Human-Etisk Forbund dele sine erfaringer, og ProsessPilotene gir deg gode råd om hvordan du som organisasjon kan lykkes.

Når: Onsdag 7 . februar kl. 08.30 til 11.00

Hvor: Microsoft, Dronning Eufemias gate 71, Oslo


Agenda:

  • Frokost
  • Velkommen og introduksjon
  • Human-Etisk Forbund forteller sin historie
  • Prosesspilotene deler erfaringer fra prosjekter med medlemsorganisasjoner


Vi vil diskutere og ta imot spørsmål fra salen rundt temaene:

  • Hvilke organisasjonsutfordringer du kan møte og hva det krever av endringsledelse
  • Hva menes med å tilpasse et standard system?
  • Viktig fokus fremover: Innsikt, selvbetjening og AI