Teknologi

Digital markedsføring

Mens tradisjonell markedsføring har hatt et innenfra-ut perspektiv med fokus på annonsering og utsendelse av tilbud, tar digital markedsføring et utenfra-inn perspektiv og fokuserer på synlighet og merkevarebygging.

Trender i markedet har ført til at dagens forbrukere har et langt mer bevisst forhold til tradisjonell markedsføring som e-post, annonser og flyers. Dette henger sammen med at markedstiltakene er hyppig brukt, og kunder velger derfor ofte å sile ut alt som ligner på reklame som unødvendig støy. Sett fra bedriftens side; har du høy distribusjon av markedsinnhold, men liten gevinst tilbake? Det er du i så fall ikke alene om!

En kjent problemstilling er at det blir lagt ned mye arbeid i utforming av en markedsstrategi og produksjon av innhold, for så å sende ut til et bredt marked. Men hva skjer så når innholdet ikke treffer de som faktisk er interessert? Jo, du oppnår to ting; 1) innholdet ditt blir aldri åpnet og du oppnår dårligere ranking, og 2) din anvendte tid er bortkastet.

Fiske med flue eller nett? 

Et av kjerneelementene i digital markedsføring handler om å treffe riktige kunder, med riktig budskap – på riktig kanal. Så, skal du fiske med nett eller flue? Ingen av delene, la oss heller bruke ekkolodd.

Ekkolodd representerer den nytten maskinlæring har ved å kartlegge hvor dine kunder befinner seg, for så å nå de med riktig budskap. Det er her verdien i digital markedsføring virkelig får vist seg.

La oss ta del i et tankeeksperiment; Ifølge kalenderen din har du planlagte tilbud og kampanjer seks måneder fram i tid. Du ønsker naturlig nok høyest mulig utfall av kampanjene, men ønsker ikke å bruke mye ressurser på utsendelse og oppfølging av disse.

Hva hvis vi forteller deg at det finnes verktøy som tar for seg både kundereiser, segmentering, utsendelse og analyse for deg?

Ved å ta i bruk maskinlære og kunstig intelligens i din digitale markedsføring oppnår du verdifull innsikt over forbrukeratferd og effekten dine kampanjer gir. Brukergenererte segmenter lages basert på forbrukeratferd og sikrer at utsendelse av nytt innhold treffer dine kunder på riktig sted til riktig tid. Du blir gitt innsikt i hvilke kampanjer som skaper størst engasjement, hvilke kunder som har størst verdi og hvilke kanaler som er best egnet.

Direkte digital markedsføring er viktig for å forvalte dine ressurser på best mulig måte, og metaforen om ekkolodd, er like gjeldende uavhengig om det er direkte markedsføring, segmentering eller kundereiser.

Gode kunderelasjoner = økt bunnlinje

Å oppnå gode kunderelasjoner kan være en utfordring i et marked med stor konkurranse og mer bevisste forbrukere. Ikke bare forventer kundene en sømløs kommunikasjon med bedriften spredt over alle plattformer, men de vil også kun forholde seg til relevant innhold.

Dessverre er det slik at majoriteten av misfornøyde kunder ikke sier ifra, de velger kun å forlate kundeforholdet. Så, hvordan kan disse forventingene imøtekommes?

Vi kan bistå med å etablere en tjeneste som bidrar til at alle dine kommunikasjonskanaler ender i samme plattform og sikrer at informasjonsflyten både er eksakt og sømløs. Ikke la dine kommunikasjonskanaler bli en belastning, men velg heller å se på de potensielle verdiene kommunikasjonen gir, og hvordan dette kan anvendes best mulig i hele virksomheten. Alle dine dialoger, fra brukerundersøkelser til arrangementspåmeldinger til direkte henvendelse er likefult viktige og er med på å forme kundens opplevelse av din virksomhet.

Gode kunderelasjoner er avhengig av at det er en strukturert toveis kommunikasjon, og en tilpasset plattform som ivaretar alle disse behovene vil bidra til å styrke din merkevare, øke kundetilfredsheten og frigjøre tid for dine ansatte.

Hvordan kan vi hjelpe? 

Digital markedsføring handler altså om å ta et utenfra-inn perspektiv, og betydningen i dette ligger i kjernen av alle virksomheter. Nettopp kunden! Ved å fokusere og tilpasse ditt innhold og kommunikasjon til den enkelte kunde skapes det større troverdighet rundt din merkevare, og dine aktiviteter gir høyere verdi. Vår erfaring er at for å oppnå dette spiller ledelsens forpliktelse og arbeidsplattformen en betydelig rolle. Unngå å bli fristet til å prøve litt, men bestem deg heller for at dette skal vi gjøre.

Faktisk viser det seg at de som lykkes er de som ser utover den enkelte oppgaven, og fokuserer på hvordan alt henger sammen. Med Microsoft Dynamics 365 har du mulighet til å aktivt knytte de ulike avdelingene sammen, og dermed la de utfylle hverandre med verdifull innsikt. Vi utvider funksjonalitetene til å møte dine behov, enten det er gjennom automatiserte arbeidsoppgaver, anvendelse av digitale assistenter eller tilpassede rapporter til ulike behov.