Teknologi

Datadrevet logistikk for optimalisering av dine ressurser

Ressurs- og feltstyring er et fagfelt som stiller krav til høy grad av samhandling over en rekke ulike kanaler. Det er krevende å holde styring i nåtid over alle dine ressurser når de er lokalisert over et stort geografisk område, men hva hvis vi forteller deg at det finnes en løsning som ivaretar alle dine prosesser fra en og samme kanal?

Ressurs- og feltstyring er relevant for alle bedrifter som leverer tjenester til kunder der hvor kunden er. Det kan være innen elektronikk, rør eller transport, og utfordringene er ofte de samme på tvers av fagfelt. Det forventes at tjenesten skal leveres til avtalt tid, rapporteringer skal forgå i nåtid og kundeservice skal holde et høyt nivå.

Logistikk

Et kjennetegn er at verdiskapingen foregår ute sammen med kunden, eller på vegne av kunden. De menneskelige ressursene i organisasjonen er spredt over et stort geografisk område og de forflytter seg ofte mye i løpet av en arbeidsdag. Kompleksiteten øker i det nye kundehenvendelser kommer inn mens hele teamet er ute på oppdrag, eller at du mottar hasteoppdrag hos eksisterende kunder. For å løse disse utfordringene kan vi tilby en løsning som gir deg oversikt i nåtid over bedriftens ressurser, slik at du kan imøtekomme kundens behov i det henvendelsen kommer inn. Hvis teamet ditt i tillegg har ulike kompetanse, kan denne informasjonen følge med slik at du kan sette inn riktig kompetanse til riktig oppdrag på kort tid.

Dokumentasjon og samhandling 

Som vi vet, handler feltservice også om samhandling med leverandører og om dokumentasjon på utført oppdrag. Tiden brukt på utarbeidelse av rapporter, bestilling av varer eller annen samhandling kan fort gå fra minutter til timer, og spesielt når de ulike arbeidsprosessene krever ulike verktøy. Det er forventet at informasjon mellom de ulike aktørene er nøyaktig og punktlig, og arbeidsordrene blir potensielt håndtert av flere personer før den når sitt endepunkt.

Hva med å tenke nytt og ta med digitaliseringen også ut på veien?

Jobb smartere - ikke mer

Se for deg en komplett tjeneste som ivaretar alle dine arbeidsprosesser fra en og samme arbeidsflate. Ikke bare har du oversikt over alle dine ressurser i nåtid, men dine ansatte kan også enkelt bestille varer eller utføre rapporteringer fra der hvor de er via en app. Det er ikke nødvendig med nettilgang, noe som øker brukervennligheten i situasjoner hvor nettet er utilgjengelig samtidig som at det frigjør tid til bedre kundeservice. For å ivareta kommunikasjonen og arbeidsordrene er de også tilgjengelig fra samme plattform, og sikkerheten og dokumentasjonskravet oppfylles på en smidig og effektiv måte. Det er nettopp derfor vi sier; “Jobb smartere – ikke mer”.

Hvordan kan vi hjelpe? 

Som Norges ledende innen digitalisering av virksomhetsprosesser er vi proaktive i anvendelse av ny teknologi. Vi strekker oss langt for en automatisering med maskinlære og kunstig intelligens i optimalisering av komplekse prosesser. Våre rådgivere og løsningsarkitekter bistår deg med en tilpasset tjeneste som dekker akkurat dine behov.