Teknologi

Økt salgseffektivitet og kundeinnsikt med riktig verktøy

Der hvor salg tidligere handlet om enkle transaksjoner, handler det nå om relasjoner, individualiserte tilbud og personlig oppfølgning. Opplever dere at organisasjonen har et stort fokus på salg og effektivisering av salgsprosessen, men at avslutning av salgskontrakten tar lang tid eller til og med uteblir? Dere er i så fall ikke alene!

Som salgsleder skal du sikre en effektiv salgsprosess samtidig som at du er ansvarlig for oppgaveledelse, teamstyring og kundeinnsikt. I tillegg til dette kommer alle komponentene enhver salgsprosess består av, enten det er kontraktsarbeid, utforming og utsendelse av tilbud og oppfølging av kunde, samt dialog med de andre avdelingene i bedriften for å få tilgang på markedsinformasjon, serviceinformasjon eller produktinformasjon.

Fra lead til signatur på en - to - tre

Tenk hvis du på forhånd visste hvilke kunder det lønte seg å bruke tid på, eller hvis du kunne brukt tiden din til å pleie kundeforholdet istedenfor på tilbudsarbeid eller følge opp signeringsprosessen.

Bli med på et tankeeksperiment; Du mottar en rekke leads etter en messe bedriften din har deltatt på. Denne bunken med leads er autogenerert i ditt CRM-system og de har alle fått en poengsum. Grunnlaget for poengsummen har du selv satt basert på kriterier som geografisk bosted og tidligere historikk med kunden. Du sitter nå med en ferdig rangert liste over hvilke leads som skal prioriteres først. Kunden ønsker så et tilbud, og malen og flyten er allerede etablert så hele prosessen gjennomføres i løpet av få tastetrykk. So far so good?

Istedenfor å belage seg på en manuell oppfølging, er hele prosessen automatisert. I praksis betyr det at hvis tilbudet ikke åpnes vil det sendes ut en påminnelse til kunden. Hvis tilbudet derimot godtas, vil kunden ha mulighet til å foreta en elektronisk signatur direkte fra samme sted. Du vil motta et varsel idet kontrakten er signert, og alle dokumenter sikres og lagres fra en og samme plattform.

Sagt med andre ord; fra lead til signatur på 1 – 2 – 3!

KUNDEPORTAL OG MICROSOFT DYNAMICS 365

I takt med at antallet kunder vokser blir det stadig vanskeligere å være til stede for hver enkelt kunde, men også å tilby individuell oppfølging. En digitalisering av salgsprosessen vil for mange også inkludere en etablering av en kundeportal. Kundeportalen bidrar til å knytte kundene dine tettere til deg, samtidig som at det åpner opp for en digitalisering av kundens profil som ivaretar alle behov. Ved å ta utgangspunkt i Microsoft Dynamics 365 pakken vil alle dine data samles i en og samme plattform, og du besvarer kundens ønske om individuell oppfølging. Sett fra bedriftens perspektiv kan tjenesten utvides slik at dine behov for innsikt og analyse for hver enkelt kunde samler inn data fra alle kundens kontaktpunkter.

En digitalisering av salgsprosessene handler i korte trekk om å dra nytte av den teknologien som er tilgjengelig og å tilpasse den til din virksomhet for en optimalisering av dine ressurser.