Undersøkelse: Kundedrevet Digital Transformasjon

Undersøkelse: Kundedrevet Digital Transformasjon

Test din virksomhets digitale modenhet

Vi har utviklet en modenhetsindikator som vil gi en pekepinn på hvor ditt selskap står i dag. Ved å svare på spørsmålene i denne testen vil du få en pekepinn på hvilke områder din virksomhet bør ha fokus på. Når du tar testen, vil vi oppsummere funnene gratis og sende deg en rapport. Du kan når som helst ta kontakt med oss for å få en ekspert til å bistå deg med vurderingen.

Vurderingen er basert på en modell utviklet av David L. Rogers ved Columbia Business School.

Start undersøkelsen.