Rådgivning

radgivning.ny_.jpg
RÅDGIVNING

Vår målsetning er å hjelpe deg skape verdier ved å fremme konsistent og rask gjennomføring av dine arbeidsprosesser. 

Oppstartfasen

For bedrifter som har et uløst behov/problem knyttet til markedsføring, salg, kundeservice, saksbehandling, kan vi bidra med rådgivning knyttet til strategi, salgsledelse, prosessutvikling og endringsledelse.

Resultatet av en slik rådgivning er vanligvis:

 1. "CRM Policy – Bedriftens policy knyttet mot CRM bruk/forvaltning og strategi
 2. Kort og langsiktig plan/prioriteringer for innførsel av CRM (CRM Roadmap)
 3. Detaljert leveranseliste og prosjektplan for CRM prosjekter.
 4. Ansvarsmatriser
 5. Kurs og opplæringsstrategi
 6. Integrasjonsstrategi
 7. Analyse av behov, og hvordan disse passer med CRM produktene.
 8. Fit/Gap analyser
 9. ROS analyser

Gjennomføringsfasen av et prosjekt

Våre CRM rådgivere fungerer som din sparringspartner i prosjektfasen. I denne fasen av prosjektet vil våre rådgivere bistå leveranseteamet med oppgaver knyttet til endringsledelse, kommunikasjon med sentrale personer i prosjektet, og tips på hva som bør være fokus når.

Resultatet av slik rådgivning er vanligvis:

 1. Kurs og opplæringsplaner
 2. Arkitekturplaner og løsningsdesign av CRM systemet.
 3. Informasjonssikkerhet knyttet til forvaltning av kundeopplysninger

I etterkant av et prosjekt

Når et prosjekt er ferdig levert, starter det langsiktige samarbeidet. Dette innebærer at det settes opp faste møter der plan og prioriteringer justeres fortløpende.

ProsessPilotene vil gi deg tips på hvordan markedet, relevante produkter og tjeneste endres, og hvilken påvirkning disse har på din bedrift. Hensikten med dette er at du skal forstå hvordan du kan benytte din CRM investering til å få bedre resultater/tjenester i din bedrift.

Resultatet av slik rådgivning er vanligvis:

 1. Oppdaterte retningslinjer til CRM policy
 2. Justert CRM roadmap
 3. Tips og triks knyttet til CRM bruk

Om våre rådgivere

Våre rådgivere er personlig for deg og ditt firma. Vi allokerer en fast rådgiver til alle våre kunder som fungerer både som rådgiver og «Account Manager».

Våre rådgivere skal dermed lære din bedrift og kjenne. I ProsessPilotene er våre rådgivere også prosjekteiere, samt eskaleringsledd fra prosjektfasen og support.

Vil du vite mer?

Legg igjen telefonnummeret ditt her, så ringer vi deg for en uforpliktende prat. Det tar aldri mer enn en arbeidsdag før du hører fra oss.

Velg språk