CRM policy

 

CRM er ikke bare et verktøy, men en arbeidsmetode basert på ledelse, medarbeidere, prosesser og programvare.

En klar forutsetning for en vellykket CRM satsing, ligger i en forankring av CRM som arbeidsmetodikk hos ledelsen. ProsessPilotene kan bidra til solid forankring, strategiske målsetninger og retningslinjer for CRM. I bunnen for dette ligger utarbeidelse av en CRM policy som normalt består av følgende deler:

 • Bakgrunn for CRM policy
 • CRM arbeid sett opp mot Kundens handlingsplaner
 • Innhold og krav til CRM
 • CRMs fem bud
 • Målsetninger ved bruk av CRM
 • Retningslinjer til CRM Policy (Med fokus på tilgang)
 • Definisjon av KPI relevant for CRM bruk

En CRM policy utvikles som regel etter følgende prosess:

 1. ProsessPilotene skaper et utkast til policy basert på kundens strategiske dokumenter som visjon, forretningsplan, strategidokumenter og lignende.
 2. Kundens personell går gjennom policy med ProsessPilotene i et arbeidsmøte.
 3. Policy overleveres til kundens styrende organer for godkjenning.
 4. Det utarbeides konkrete retningslinjer til policy etter behov, enten av kunden selv eller ProsessPilotenes forvaltningsavdeling.

Ønsker du å vite mer?

Så bra, for vi vil gjerne snakke med deg. Legg igjen ditt telefonnummer så tar vi kontakt med deg!

Velg språk