Tjenester

tjenester-_prosjektledelse_1600x500.jpg
CRM tjenester

Vi leverer følgende tjenester knyttet til Microsoft Dynamics 365 & CRM
 

RÅDGIVNING

ProsessPilotene er din langsiktige samarbeidspartner knyttet til CRM leveranser.

Les mer om hva slags rådgivning vi tilbyr.

Les mer

DIGITAL TRANSFORMASJON

Vi hjelper deg å utnytte de nye mulighetene det digitale skiftet gir. Les hvordan vi kan hjelpe deg til å utvikle konkurransekraft og lønnsomhet gjennom å skape verdier for kundene dine.

 

Les mer

KONFIGURASJON OG UTVIKLING

Hovedtyngden av våre leveranser er knyttet til CRM konfgurasjon og utvikling.

Les mer om hva vi tilbyr.

Les mer

OPPLÆRING

Opplæring og kurs er nøkkel til suksess for et CRM prosjekt.

Les mer om våre opplæringstjenester.

Les mer

INTEGRASJON

CRM systemet lever sjeldent alene.

Les mer om hva vi kan tilby av integrasjon mellom CRM og andre systemer.

Les mer

SERVICE & SUPPORT

Med Service og Support sikrer du deg tilgang til kunnskap og assistanse når du trenger det.

Les mer om våre supporttjenester.

Les mer


Andre relevante tjenester

Foruten Microsoft Dynamics CRM, leverer ProsessPilotene en rekke andre tjenester. Følgende liste beskriver de mest brukte av våre produkter.

CRM Policy av ProsessPilotene

En klar forutsetning for en vellykket CRM satsing, ligger i en forankring av CRM som arbeidsmetodikk hos ledelsen. ProsessPilotene kan bidra til solid forankring, strategiske målsetninger og retningslinjer for CRM. I bunnen for dette ligger utarbeidelse av en CRM policy. Vi kan tilby en slik policy til fast lav pris. 

Kontakt oss for mer informasjon!

 

CRM Helsesjekk av ProsessPilotene

En helsesjekk gjennomføres gjerne før en oppgradering av CRM, eller som en naturlig del av årlig vedlikehold. Helsesjekken gir også et godt utgangspunkt for prosjekter der en skal migrere fra andre løsninger til Microsoft Dynamics CRM. Hensikten med en helsesjekk er å avdekke hva som er nåsituasjonen på CRM systemet, arbeidsprosessene og bruken av CRM.

Les mer om vår CRM helsesjekk!

 

SMS tjeneste av ProsessPilotene

ProsessPilotenes SMS tjeneste gir muligheten for å sende ut en SMS enkeltvis, til en gruppe og motta SMS som en aktivitet i Dynamics CRM. Det er også mulig å bruke nøkkelord for å knytte innkommende SMS mot valgfritt nøkkelord.

Kontakt oss for mer informasjon om vår SMS tjeneste!

 

NOARK systemintegrasjon med Dynamics CRM

ProsessPilotene har levert, og kan også levere til deg, en ferdig integrasjon mellom Microsoft Dynamics CRM og NOARK systemer. Eksempvis Public360 eller Acos Websak. Dette gjør det mulig for brukere av CRM å arkivere en sak direkte fra CRM. En slik løsning åpner muligheten for at alle kan saksbehandle dialog i CRM, samtidig som krav til arkivloven er ivaretatt.

Kontakt oss for mer informasjon!

Abonner på vårt nyhetsbrev