Prosessdriver for konkurranseutsetting av IT tjenester


Project Info

Budstikka Media har i dag en tradisjonell IT avdeling som leverer IT driftstjenester til sine ansatte. Selskapet har besluttet at de ønsker bruke interne ressurser til strategiarbeid og utvikling av IT tjenester som kan bidra i den videre utviklingen av Budstikkas produkter og tjenester.

Project Details

  • Ledelse og utdanning

Ønsker du å vite mer?

Så bra, for vi vil gjerne snakke med deg. Legg igjen ditt telefonnummer så tar vi kontakt med deg!

Velg språk