Services

MICROSOFT DYNAMICS CRM

All projects delivered by Prosesspilotene concern configuration, development and customization of Microsoft Dynamics CRM.

Our main product is therefore a combination of Microsoft Dynamics CRM together with our own basis CRM package.

The product will give you a business system that supports your processes of marketing, sales, customer service and delivery processes. Dynamics CRM can be delivered locally installed by you or as a cloud.

CRM stands for Customer Relationship Management. The aim of using CRM tools and methodology is to promote consistent, rapid execution of marketing, sales and service processes.

 

 


RÅDGIVNING

ProsessPilotene er din langsiktige samarbeidspartner knyttet til CRM leveranser.

Les mer om hva slags rådgivning vi tilbyr.

 

Les mer

DIGITAL TRANSFORMASJON

Vi hjelper deg å utnytte de nye mulighetene det digitale skiftet gir. Les hvordan vi kan hjelpe deg til å utvikle konkurransekraft og lønnsomhet gjennom å skape verdier for kundene dine.

 

Les mer

KONFIGURASJON OG UTVIKLING

Hovedtyngden av våre leveranser er knyttet til CRM konfgurasjon og utvikling.

Les mer om hva vi tilbyr.

 

Les mer

OPPLÆRING

Opplæring og kurs er nøkkel til suksess for et CRM prosjekt.

Les mer om våre opplæringstjenester.

 

Les mer

INTEGRASJON

CRM systemet lever sjeldent alene.

Les mer om hva vi kan tilby av integrasjon mellom CRM og andre systemer.

 

Les mer

SERVICE & SUPPORT

Med Service og Support sikrer du deg tilgang til kunnskap og assistanse når du trenger det.

Les mer om våre supporttjenester.

 

Les mer

Services

We provide the following services related to Microsoft Dynamics CRM.

Further down on the page, it is also highlighted additional products that we often use in our projects.

CONSULTING

ProsessPilotene are your long-term partner related to CRM projects.

Read more about how we can consult you.

Read more

PROJECT MANAGEMENT

All success is associated with good project management.

Read more about how we deliver projects.

Read more

CONFIGURATION AND DEVELOPMENT

The focus of our deliveries are connected to CRM configuration and development.

Read more about what we offer.

Read more

TRAINING

Learning and training are the key to success for a CRM project.


Read more about our training services

Read more

INTEGRATION

A CRM system comes rarly alone.


Read more about our different offers of integration between CRM and other systems.

Read more

SERVICE & SUPPORT

Service and Support ensures you access to additional information and assistance when you need it.

Read more about our support services.

Read more

Andre relevante tjenester

Foruten Microsoft Dynamics CRM, leverer ProsessPilotene en rekke andre tjenester. Følgende liste beskriver de mest brukte av våre produkter.

CRM Policy av ProsessPilotene

En klar forutsetning for en vellykket CRM satsing, ligger i en forankring av CRM som arbeidsmetodikk hos ledelsen. ProsessPilotene kan bidra til solid forankring, strategiske målsetninger og retningslinjer for CRM. I bunnen for dette ligger utarbeidelse av en CRM policy. Vi kan tilby en slik policy til fast lav pris. 

Kontakt oss for mer informasjon!

 

CRM Helsesjekk av ProsessPilotene

En helsesjekk gjennomføres gjerne før en oppgradering av CRM, eller som en naturlig del av årlig vedlikehold. Helsesjekken gir også et godt utgangspunkt for prosjekter der en skal migrere fra andre løsninger til Microsoft Dynamics CRM. Hensikten med en helsesjekk er å avdekke hva som er nåsituasjonen på CRM systemet, arbeidsprosessene og bruken av CRM.

Les mer om vår CRM helsesjekk!

 

SMS tjeneste av ProsessPilotene

ProsessPilotenes SMS tjeneste gir muligheten for å sende ut en SMS enkeltvis, til en gruppe og motta SMS som en aktivitet i Dynamics CRM. Det er også mulig å bruke nøkkelord for å knytte innkommende SMS mot valgfritt nøkkelord.

Kontakt oss for mer informasjon om vår SMS tjeneste!

 

NOARK systemintegrasjon med Dynamics CRM

ProsessPilotene har levert, og kan også levere til deg, en ferdig integrasjon mellom Microsoft Dynamics CRM og NOARK systemer. Eksempvis Public360 eller Acos Websak. Dette gjør det mulig for brukere av CRM å arkivere en sak direkte fra CRM. En slik løsning åpner muligheten for at alle kan saksbehandle dialog i CRM, samtidig som krav til arkivloven er ivaretatt.

Kontakt oss for mer informasjon!