Den norske advokatforening

Alt text: Advokatforeningen Logo

Om selskapet

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.

Vårt mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår. Foreningen skal være advokatenes fremste arena for rettspolitisk engasjement. Vi arbeider for å fremme rettssikkerhet og gode rettsstatlige prinsipper, utvikler regler for god advokatskikk og har egen klageordning på advokater.

Vi gir medlemsservice i form av rådgivning og en rekke medlemstilbud – ikke minst i form av gode forsikringsordninger som advokater behøver i sin virksomhet. Sammen med Juristenes Utdanningssenter administrerer vi det videre- og etterutdanningskrav som påligger alle advokater som vil være medlem i Advokatforeningen.

Advokater som er medlem i Advokatforeningen, kan skilte med MNA. Medlem i den norske Advokatforening.

Medlemskap i Advokatforeningen er individuelt og frivillig.

Mer enn 90 % av alle norske advokater og advokatfullmektiger er medlem i Advokatforeningen.

Om samarbeidet

ProsessPilotene overtok ansvar for Dynamics CRM fra Columbus i 2015. I ettertid har det blitt jobbet med leveranser knyttet til Advokatforeningens egen bruk av Dynamics, som oppgradering og vedlikehold av denne.

Det største arbeidet har gått på å lage en ny løsning for Disiplinærnemnden for Advokater, kjent som Advokatklageordningen.

Advokatklageordningen er en omfattende og god løsning for saksbehandlings av disiplinærsaker for advokater. Løsningen består av teknisk av en webportal, wep api, dokumentarkiv (MS SharePoint) og saksbehandlingssystem (Microsoft Dynamics 365). Løsningen dekker alle type prosesser relatert til saksbehandlingen, og inneholder en meget stor grad av automasjon av saksbehandlingen. 

https://advokatforeningen.no

https://advokatklageordningen.no

Choose language

SUCCESS WITH


    CRM


    Sales


   Marketing


    Customer service

Newsletter